دستاوردهای هیات علمی

  دکتر رضا کراچیان د رچهارمین جشنواره آموزش دانشگاه به عنوان استاد برگزیده آموزشی از دانشکده مهندسی عمران برگزیده شدند. (1396/02/16)

 

 اعطای نشان لژیون دونور فرانسه به دکتر کامبیز بهنیا، استاد دانشکده مهندسی عمران. (1396/02/05)

 

 انتخاب طرح پژوهشی جناب آقای دکتر مرتضی اسکندری به عنوان طرح پژوهشی بنیادی برجسته در بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه. (1394/09/25)

 

 انتخاب جناب آقای دکتر سهیل محمدی به عنوان استاد برگزیده بین الملل در جشنواره روز بین الملل دانشگاه تهران. (1392/10/20)

 

 با تصویب مجمع عمومی فرهنگستان علوم، جناب آقای دکتر محمد رحیمیان استاد دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی، عضو فرهنگستان علوم شدند. (1392/09/30)

 

 جناب آقای دکتر رضا کراچیان، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، که از سوی فرهنگستان علوم ایران به عنوان کاندیدای ایران به فرهنگستان جهانی علوم (The World Academy of Sciences-TWAS) معرفی شده بود، به عنوان عضو جوان این فرهنگستان پذیرفته شد. (1392/04/16)