نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ادامه تحصیل در مقطع دکتری تحت عنوان بورس شهید احدی بورسیه

ادامه تحصیل در مقطع دکتری تحت عنوان بورس شهید احدی بورسیه

1395/02/08

به اطلاع می رساند آن بنیاد از بین دانشجویان برتر دوره کارشناسی ارشد که مشمول دریافت جایزه های تحصیلی بنیاد در سال تحصیلی 95-94 می باشند را برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تحت عنوان بورس شهید احدی بورسیه می نماید. لذا تاکید می گردد ضمن مطالعه دقیق و رعایت مفاد نامه مذکور پس از بررسی سوابق علمی، پژوهشی و آموزشی متقاضی نسبت به انتخاب و معرفی حائزین شرایط (20% دانشجویان کارشناسی ارشد مندرج در لیست تایید شده بنیاد سال 94، مربوط به پردیس/ دانشکده ذیربط) جهت برخورداری از تسهیلات مذکور، تا تاریخ 10/2/95 به این اداره کل اقدام فرمایند. شایان ذکراست تسهیلات مذکور منحصرا مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد مندرج در لیست تایید شده بنیاد ملی نخبگان در سال 95-94 می باشد.

خاطر نشان میگردد بررسی تقاضای ادامه تحصیل متقاضیان سهمیه مذکور توسط پردیس/ دانشکده ذیربط، منوط به ارائه تقاضای کتبی ذینفع به گروه آموزشی مربوطه مبنی بر انتخاب بورس بنیاد ملی نخبگان و انصراف از ادامه تحصیل از طریق سهمیه استعداد درخشان می باشد.