نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارزشیابی الکترونیکی

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

94/02/07

اطلاعیه مهم

 

قابل  توجه  دانشجویان محترم کارشناسی و تحصیلات تکمیلی

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که زمان تعیین شده جهت انجام ارزشیابی الکترونیکی دروس در نیمسال دوم 93-94 از روز یکشنبه مورخ 94/02/20 لغایت روز چهارشنبه مورخ 94/02/30 می باشد. دانشجویان محترم در بازه زمانی تعیین شده به سایت دانشکده مراجعه نموده و نسبت به انجام ارزشیابی و اطمینان از تایید آن اقدام نمایند. ارزشیابی برای کلیه دروس باید انجام شود.