نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

1395/01/28

 

دانشجویان محترم دوره کارشناسی

 

جهت حذف اضطراری حداکثر یک درس نظری با رعایت باقی ماندن حداقل 12 واحد، درروزهای شنبه 04/02/95 تا دوشنبه 06/02/95 ، به سایت های آموزشی دانشکده های مربوطه مراجعه کنند.

کلیه دانشجویان موظفند برای مشاهده و تایید نهایی و یا انجام درخواست حذف اضطراری و چاپ گزارش 423 ، به سایت های دانشکده های ذیربط مراجعه کنند. عدم مراجعه، به منزله تایید برگ انتخاب درس نهایی بوده و غیر قابل تغییر خواهد بود.

لطفاً جهت آگاهی ازمقررات حذف اضطراری به سایت http://egufa.ut.ac.ir   (قسمت دسترسی های سریع) مراجعه فرمائید.

                                                                                                                                                                

                                                                                                                اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

                                                                                                                                                                        24/01/95