نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص عدم ثبت تاییدیه تحصیلی مدرک قبلی و معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور

اطلاعیه در خصوص عدم ثبت تاییدیه تحصیلی مدرک قبلی و معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور

1394/10/29

1- ثبت نام دانشجویان ذکور مشمول برای نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 صرفاً در صورت ارایه برگ معافیت تحصیلی معتبر ، مجاز می باشد . برگ های معافیت نیز باید در سیستم جامع حتماً ثبت گردد .

2- ثبت نام  دانشجویان مقاطع ؛ کارشناسی پیوسته ، دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پیوسته بیوتکنولوژی که تاییدیه تحصیلی آنان واصل نشده است ،  با ارایه "رسید درخواست تاییدیه" بلامانع است .

3- ارسال گزارش فارغ التحصیلی دانشجویان ذکور مشمول به شرط وصول معافیت تحصیلی و ثبت در سیستم جامع امکان پذیر خواهد بود .