نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در خصوص مراحل درخواست پست الکترونیکی دانشگاه

اطلاعیه در خصوص مراحل درخواست پست الکترونیکی دانشگاه

1395/02/27

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

بسمه تعالی

اطلاعیه مراحل درخواست پست الکترونیکی دانشگاه

احتراما" به اطلاع کلیه دانشجویان پردیس دانشکده های فنی میرساند جهت ورود به سامانه جامع آموزش ، دارا بودن پست الکترونیکی دانشگاه الزامی است ، لذا خواهشمند است دانشجویانی که تاکنون نسبت به انجام مراحل ساخت پست الکترونیکی دانشگاه اقدام ننموده اند ، هرچه سریعتر نسبت به انجام آن اقدام نمایند . ( با توجه به اینکه دسترسی به سیستم جامع با شناسه قدیم امکان پذیر نمی باشد. )

  مراحل درخواست پست الکترونیکی توسط دانشجویان :

http://ut.ac.ir- ورود به سامانه دانشگاه تهران

– منوی دانشجویان 

پست الکترونیکی ( از زیر مجموعه خدمات دانشجویان )

درخواست پست الکترونیکی دانشگاه

منوی دانشجو / پرسنل / فارغ التحصیل

انتخاب نوع کاربری :  دانشجو / وارد نمودن شماره دانشجوئی

انتخاب شناسه هویت : کد ملی  / وارد نمودن کد ملی

وارد نمودن عبارت امنیتی

ثبت اطلاعات