نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 1- قابل توجه متقاضیان پذیرش در دوره دکتری نیمه متمرکز سال 1395 دانشکده مهندسی عمران

اطلاعیه شماره 1- قابل توجه متقاضیان پذیرش در دوره دکتری نیمه متمرکز سال 1395 دانشکده مهندسی عمران

1395/02/04

به اطلاع می رساند بازه تشکیل پرونده 18 لغایت 22 اردیبهشت ماه و بازه انجام مصاحبه 8 الی 12 خردادماه تعیین گردیده است. جزئیات متعاقباً اعلام میگردد.