نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه و فرم های دوره کارشناسی

تطبیق واحد دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مهندسی عمران

نام:             نام خانوادگی:                      شماره دانشجویی:                              جمع کل واحد:

 

دروس اجباری

دروس اختیاری

 

دروس عمومی

واحد

 

دروس اصلی-تخصصی

واحد

 

دروس اصلی-تخصصی

واحد

 

نام دروس

واحد

 

 

اندیشه  اسلامی 1

2

 

  استاتیک

3

 

بارگذاری

2

 

 

 

 

 

اندیشه  اسلامی 2

2

 

 دینامیک

3

 

 مهندسی آب و فاضلاب

2

 

 

 

 

 

اخلاق اسلامی

2

 

مقاومت مصالح 1

3

 

بناهای آبی

3

 

 

 

 

 

انقلاب اسلامی ایران

2

 

مقاومت مصالح 2

2

 

 ماشین آلات ساختمانی

2

 

 

 

 

 

تاریخ اسلام

2

 

مصالح ساختمانی

2

 

پی سازی 1

2

 

 

 

 

 

متون اسلامی

2

 

اصول و مبانی معماری و شهرسازی

2

 

روسازی راه

2

 

 

 

 

 

فارسی

3

 

تحلیل سازه های 1

3

 

مهندسی ترابری/ ترافیک

2

 

 

 

 

 

زبان انگلیسی

3

 

تحلیل سازه های 2

2

 

روشهای اجرای ساختمان

3

 

 

 

 

 

تربیت بدنی 1

1

 

تکنولوژی بتن

2

 

اصول مهندسی زلزله

3

 

 

 

 

 

تربیت بدنی 2

1

 

مکانیک سیالات

3

 

رسم و نقشه کشی ساختمان

2

 

 

 

 

 

جمعیت و تنظیم خانواده

1

 

 مکانیک خاک

3

 

زمین شناسی مهندسی

2

 

 

 

 

 

دروس علوم پایه

 

 

نقشه برداری و عملیات 1

2

 

آز- زمین شناسی مهندسی

1

 

 

 

 

 

ریاضی 1

3

 

سازه های فولادی 1

2

 

آز- مصالح ساختمانی

1

 

 

 

 

 

ریاضی 2

3

 

سازه های فولادی 2

2

 

آز- مکانیک خاک

1

 

 

 

 

 

معادلات دیفرانسیل

3

 

 پروژه سازه های فولادی

1

 

آز- هیدرولیک

1

 

 

 

 

 

برنامه نویسی کامپیوتر

3

 

 سازه های بتن آرمه 1

3

 

آز- روسازی

1

 

 

 

 

 

محاسبات عددی

2

 

سازه های بتن آرمه 2

2

 

پروژه پی سازی

1

 

 

 

 

 

آمار و احتمالات

3

 

پروژه سازهای بتن آرمه

1

 

پروژه مهندسی آب و فاضلاب

1

 

 

 

 

 

فیزیک 1

3

 

 هیدرولیک

2

 

پروژه راهسازی

1

 

 

 

 

 

آزمایشگاه فیزیک 1

1

 

هیدرولوژی

2

 

کارآموزی

2

 

 

 

 

 

فیزیک 2

3

 

متره و برآورد

1

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه فیزیک 2

1

 

 راهسازی

2

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

جمع واحدهای عمومی:                                                              جمع واحدهای علوم پایه :

جمع واحدهای تخصصی:                                                            جمع واحدهای اختیاری :

امضاء معاون آموزشی:                                                                تاریخ :

 
 
 
دانلود