نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعطای کمک هزینه تحصیلی تحت عنوان بورس MERC

اعطای کمک هزینه تحصیلی تحت عنوان بورس MERC

1394/03/27

قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد:

به اطلاع می رساند که پژوهشگاه مواد و انرژی در نظر دارد تا به تعداد محدودی از پذیرفته شدگان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد خود، کمک هزینه تحصیلی تحت عنوان " بورس MERC" اعطاء نماید. جزئیات بورس در وب سایت پژوهشگاه مواد و انرژی به آدرس وب سایت www. merc.ac.ir قابل مشاهده خواهد بود.