نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام ساعت و روز مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران 1394

اعلام ساعت و روز مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران 1394

1394/03/06

جدول جلسات مصاحبه با پذیرفته شدگان ازمون دکتری مهندسی عمران 1394

 

ردیف نام گرایش تاریخ و روز جلسه ساعت مکان
1 سازه یکشنبه 94/03/10 8:30 دفتر ریاست دانشکده
2 خاک و پی یکشنبه 94/03/10 8:30 اتاق شورای دانشکده
3 راه و ترابری دوشنبه 94/03/11 8:30 اتاق شورای پردیس
4 مهندسی و مدیریت ساخت دوشنبه 94/03/11 8:30 اتاق شورای دانشکده
5 زلزله دوشنبه 94/03/11 8:30 اتاق 204
6 سازه های دریایی سه شنبه 94/03/12 8:00 اتاق شورای پردیس
7 سازه های هیدرولیکی سه شنبه 94/03/12 10:00 اتاق شورای پردیس
8 مهندسی و مدیریت منابع آب سه شنبه 94/03/12 13:00 اتاق شورای پردیس
9 مهندسی محیط زیست سه شنبه 94/03/12 15:00 اتاق شورای دانشکده

 

آدرس: دانشگاه تهران- پردیس فنی- دانشکده مهندسی عمران