نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امتحان زبان جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی

امتحان زبان جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی

1395/01/23

معرفی دانشجویان دکترای واجد شرایط جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی 5 ماهه با حمایت دانشگاه، با توجه به اطلاع حاصله از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدرک زبان معتبر و مورد قبول آن وزارت آزمون MSRT می‌باشد.