نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر سهیل محمدی به عنوان رییس دانشکده مهندسی عمران

انتصاب دکتر سهیل محمدی به عنوان رییس دانشکده مهندسی عمران

94/1/22

با حکم رییس دانشگاه تهران، دکتر سهیل محمدی، استاد دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی، به عنوان سرپرست این دانشکده منصوب شد.

در متن حکم رییس دانشگاه تهران آمده است:

احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان سرپرست دانشکده مهندسی عمران پردیس مذکور، منصوب می شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.