نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آگهی در خصوص ساعت کاری پایان سال 1394 کلیه مقاطع تحصیلی

آگهی در خصوص ساعت کاری پایان سال 1394 کلیه مقاطع تحصیلی

1394/12/17

قابل توجه دانشجویان   محترم    

 

 

با توجه به روزهای پایانی سال ، اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی تا پایان ساعت اداری چهارشنبه مورخ 20/12/94 نسبت به اخذ مدارک و انجام امور دانشجویان اقدام می نماید.

 

 

                                                                                     اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
                                                                                          پردیس دانشکده های فنی