نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه بنیاد ملی نخبگان/ اعطا جایزه به دانشجویان نخبه برگزیده

بخشنامه بنیاد ملی نخبگان/ اعطا جایزه به دانشجویان نخبه برگزیده

1394/03/09

در مورد بخشنامه بنیاد ملی نخبگان/ اعطا جایزه به دانشجویان نخبه برگزیده

 دانشجویانی که دارای شرایط زیر، مدارک خود را هر چه سریعتر (تا تاریخ 1394/03/10) به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل دهند:

1- رتبه در آزمون سراسری ورود به دانشگاه

2- کسب رتبه در المپیادهای دانش آموزی (ملی و جهانی)

3- کسب رتبه در المپیادهای دانشجویی (ملی و بین المللی)

4- کسب رتبه در جشنواره های معتبر ملی (خوارزمی، رازی و ...)

5- کسب رتبه میان دانشجویان هم ورودی و هم رشته به لحاظ میانگین کل

6- مجموع بروندادهای پژوهشی (انتشار مقاله در نشریات معتبر، ثبت اختراع و ...)