نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخشنامه های دوره کارشناسی

اطلاعیه در خصوص دستیار آموزشی سال 96

 

اطلاعیه در خصوص نکات مهم آیین نامه آموزشی سال 96

 

اطلاعیه پی گیری موارد آموزشی

 

اطلاعیه مهلت ارائه پروژه در تابستان 96

 

اطلاعیه مهلت ارائه گزارش کارآموزی در تابستان 96

 

اطلاعیه فراغت از تحصیل و تسویه حساب دانشجویان

 

اطلاعیه در خصوص تکدرس روش‌های اجرای ساختمان

 

اطلاعیه در خصوص معرفی دانشجویان رتبه اول

 

اطلاعیه در خصوص تکدرس معرفی به استاد

 

اطلاعیه تحویل معرفی نامه های کارآموزی صادر شده

 

اطلاعیه انتخاب واحد کارآموزی در تابستان 96

 

شرایط تمدید پروژه در تابستان 1396

 

مقررات در خصوص تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا

 

اطلاعیه  در خصوص درخواست حذف پزشکی دانشجویان

 

اطلاعیه در خصوص تسویه حساب مالی دانشجویان

 

راهنمای چگونگی ثبت و بررسی درخواست فارغ التحصیلی دانشجویان در سامانه جامع آموزش  فرایند 1 و فرایند 2

 

اطلاعیه تمدید بازه ارزشیابی

 

کنترل واحدهای انتخابی در گزارش 428

 

مراحل میهمانی ترم تابستان دروس عمومی و پایه 

 

اطلاعیه کارآموزی تابستان 1396 و اطلاعیه در خصوص تحویل نامه کارآموزی

 

اطلاعیه انتخاب واحد کارآموزی در تابستان 96 

 

اطلاعیه در خصوص اخذ کارآموزی در تابستان 96

 

برگزاری همایش کارآموزی

 

جدول سنوات مجاز دانشجویان

 

اطلاعیه متقاضیان تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا

 

مقررات سنوات تحصیلی دانشجویان ورودیهای مختلف 

 

اطلاعیه در خصوص چک واحدهای گذرانده

 

اطلاعیه در خصوص کنترل واحدهای درسی

 

اطلاعیه در خصوص کنترل و بررسی واحدهای درس دانشجو 

 

اطلاعیه در خصوص مراجعه دانشجو برای رویت کارنامه 

 

آیین نامه دستیار آموزشی

 

ارسال کلیه درخواست‌های آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی و پیگیری آنها از طریق سامانه its3.ut.ac.ir

 

اطلاعیه تاییدیه های تحصیلی و معافیت تحصیلی دانشجویان 

 

 اسامی دانشجویان رتبه های اول تا سوم

 

بخشنامه-1395(سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول)

 

 

آیین نامه دانشجویان ساعی و کوشا شماره 1 و شماره 2 ، فرم درخواست، شرایط درخواست

 

اطلاعیه درخصوص تطبیق واحد دانشجویان

 

اطلاعیه در خصوص کنترل واحدهای درسی در نیمسال اول 95

 

اطلاعیه خدمت سربازی

 

اطلاعیه در خصوص ثبت ایمیل ut دانشجویان

 

اطلاعیه در خصوص ایمیل کارشناسی

 

اطلاعیه در خصوص معافیت تحصیلی

 

اطلاعیه درخصوص تایپ فرم‌های آموزشی دانشجویان 

 

اطلاعیه  در خصوص مقررات مشروطی

 

اطلاعیه مراحل ثبت نام و اخذ واحد های درسی در هر نیمسال

 

اطلاعیه سایت و ایمیل معاونت آموزشی

 

اطلاعیه دانشجویان مشروط

 

اطلاعیه رعایت حد نصاب واحدهای انتخابی

 

اطلاعیه در خصوص مقررات امتحانات

 

آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان

 

اطلاعیه تعداد واحدهای مورد نیاز فارغ التحصیلی 

 

جهت رویت مهلت ارائه پروژه های کارشناسی مهندسی عمران کلیک کنید.


آرشیو اطلاعیه