نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهدو ایثارگرکشور

برگزاری چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهدو ایثارگرکشور

1394/09/14

باسمه تعالی

نظر به برگزاری چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر کشور از دانشجویان دانشجویان شاهد و ایثارگر علاقه مند در رشته‌های انفرادی و اعضای تیم‌های ورزشی به شرح ذیل دعوت می‌گردد حداکثر تا تاریخ 25/09/1394 جهت ثبت نام به دفتر دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس دانشکده‌های فنی مراجعه فرمایند.

رشته‌های ورزشی ویژه خانم‌ها: 1- تنیس روی میز (انفرادی- دوبل) 2- والیبال 3- شنا ( سه ماده: 50 متر آزاد و کرال سینه و 100 متر آزاد) 4- دو و میدانی (100 و 200 متر) 5- شطرنج

رشته‌های ورزشی ویژه آقایان: 1- تنیس روی میز (انفرادی- دوبل) 2- فوتسال 3- شنا ( سه ماده: 50 متر آزاد و کرال سینه و 100 متر آزاد) 4- دو و میدانی (100 و 200 متر) 5- شطرنج