نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بورس MERC پژوهشگاه مواد و انرژی

بورس MERC پژوهشگاه مواد و انرژی

1395/02/27

پژوهشگاه مواد و انرژی در نظر دارد به تعداد محدودی از پذیرفته شدگان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد خود، کمک هزینه تحصیلی تحت عنوان "بورس MERC " اعطا نماید. جزئیات بورس در وب سایت پژوهشگاه مواد و انرژی به آدرس وب سایت www. merc.ac.ir از تاریخ 20/01/95 قابل مشاهد می باشد.