نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تسهیلات بنیاد ملی نخبگان ورودی های جدید دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

تسهیلات بنیاد ملی نخبگان ورودی های جدید دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

1394/08/20

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی جدید (ورودی سال 1394)

متقاضیان استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در صورت داشتن شرایط لازم حداکثر تا تاریخ 1394/08/23 فرم مربوطه را تکمیل و فرم را به همراه مستندات مربوطه آن را در باکس کارشناس پژوهشی دانشکده قرار دهند. 

بخشنامه

فرم تقاضا نامه