نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-96

 دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی جهت اطلاع از تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 97-96 به فایل ذیل مراجعه نمایند.   

                                                                                 بیشتر

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94

 دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی جهت اطلاع از تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 94-93 به فایل ذیل مراجعه نمایند.   

                                                                                 بیشتر