نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تلفن

لیست تلفن اتاق اساتید دانشکده مهندسی عمران

 

ردیف

نام 

داخلی

1

دکتر محمدی – دکتر دولتشاهی

2258

2

دکتر خادمی – دکتر برگی

2991

3

دکتر اسکندری – دکتر منتظری

2188

4

دکتر بیطرف

2263

5

دکتر بدیعی – دکتر بنی هاشمی

2812

6

دکتر بهاری – دکتر خان محمدی

2217

7

دکتر بابازاده – دکتر کراچیان

2176

8

دکتر پلاسی – دکتر سید مهدی زهرایی

2226

9

دکتر تابش – دکتر فاخر

2264

10

دکتر توکلان –  دکتر رمضانیانپور

3602

11

دکتر حسینی – دکتر وهدانی

2271

12

دکتر رحیمیان – دکتر لطیفی

2256

13

دکتر بنفشه زهرایی – دکتر نظیف

2237

14

دکتر کارآموز

2169

15

دکتر شکرچی زاده – دکتر میرقادری

2950

16

دکتر صادق آذر – دکتر فرجودی

3346

17

دکتر عطارنژاد – دکتر غیاثی

2225

18

دکتر فرزانه – دکتر گتمیری

2860

19

دکتر قاسمیه – دکتر محمودزاده

2869

20

دکتر قلی پور – دکتر میرقاسمی

2277

21

دکتر قلندرزاده – دکتر مرادی – دکتر کاوند – دکتر اوحدی

2859

22

دکتر قربانی تنها – دکتر هروی

2852

23

دکتر مالک – دکتر نائینی

2868

24

دکتر معرفت – دکتر آقابیک

2292

25

دکتر قلندرزاده (اتاق آزمایشگاه)

3629

26

دکتر ناصری – دکتر تقدس

3619

27

دکتر رفیعی – دکتر صمدزاد

2182

 
 

لیست مراکز اداری و آموزشی دانشکده مهندسی عمران

ردیف

نام قسمت

تلفن

1

دفتر دانشکده مهندسی عمران

61112273-66498981

2

دفتر آموزش 

66963440-61112179

3

دفتر تحصیلات تکمیلی

61112910

4

دفتر تحصیلات تکمیلی

61112181

5

دفتر معاونین

61112263

6

اتاق شورا

61113796

7

مرکز کامپیوتر

66963439-61113289

8

حسابداری

 61113604

9

مرکز تحقیقات مصالح ساختمانی

88973631-88968111

10

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

61112236

11

آزمایشگاه سازه

61112233

12

آزمایشگاه زمین شناسی

61112210

13

آزمایشگاه  سیالات و هیدرولیک

61112216

14

آزمایشگاه سنجش و پایش آب و محیط زیست

61113294

15

آزمایشگاه روسازی راه

61113235

16

آزمایشگاه مکانیک خاک و دینامیک خاک

61112901- 61113627

17

آزمایشگاه محاسبات سریع

61113710

18

آزمایشگاه نقشه برداری

61112665

19

دانشجویان  دکتری زلزله

61112152

20

دانشجویان  دکتری زلزله (خانمها)

61113611

21

دانشجویان  دکتری خاک و پی

61113628

22

دانشجویان  دکتری آب  و هیدرولیکی

61113624

23

دفتر روشهای عددی

61113566

24

اتاق مدعوین و اساتید بازنشسته

61112235