نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تمدید مهلت فراخوان شرکت در بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

تمدید مهلت فراخوان شرکت در بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

1394/07/13

بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، هفته آخر آذرماه سال جاری و هم زمان با هفته ملی پژوهش و فناوری برگزار می‌گردد.
 اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه تهران، می‌توانند بر اساس آیین نامه های مربوط (‌انتخاب پژوهشگران پیشکسوت، برجسته، نمونه، جوان نمونه، طرح‌های پژوهشی کاربردی منتخب، طرح‌های پژوهشی بنیادی ‌نمونه، دستاورد پژوهشی ویژه، ایده برتر، رساله/پایان‌نامه نمونه و دانشجوی پژوهشگر نمونه) در صورت دارا بودن شرایط لازم، نسبت به تکمیل فرم های مربوط اقدام و مدارک لازم را حداکثر تا تاریخ 04/08/1394 به معاونت پژوهشی پردیس/دانشکده /واحد پژوهشی ذیربط ارایه نمایند تا پس از ارزیابی و امتیازدهی اولیه، موارد انتخابی حداکثر تا تاریخ 30/07/1393 به اداره‌کل برنامه‌ریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد. 
فرم‌های مربوط به دانشجویان پژوهشگر نمونه و پایان‌نامه و رساله نمونه، می‌باید همراه با فرم تعهدات علمی دانشجو در شورای پژوهشی گروه/دانشکده ذیربط مورد تایید واقع شده و همراه با صورتجلسه گروه/ دانشکده به پردیس/ دانشکده مستقل ذیربط ارایه شود.

سایت جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه به آدرس http://Resfestival.ut.ac.ir به منظور استفاده از آیین نامه ها و فرم های جشنواره پژوهش برای انتخاب طرح پژوهشی کاربردی (برجسته، نمونه و ویژه) از تاریخ 11/07/94 قابل بهره برداری می باشد.

 

آیین نامه های جشنواره پژوهشی