نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول زمانبندی وام های دانشجویی نیمسال دوم 95-94

جدول زمانبندی وام های دانشجویی نیمسال دوم 95-94

1394/11/25

جدول زمانبندی وام

نوع وام

زمان ثبت درخواست وام در سامانه گلستان برای دانشجویان

زمان تایید و ثبت درخواست های وام برای دانشکده ها

انواع وام‌های تحصیلی (شامل تحصیلی عادی، ممتاز و نمونه، معلول، دانش هسته‌ای و ویژه دکتری)

از تاریخ ۱۱/۱۷ لغایت ۱۳۹۴/۱۱/۳۰

از تاریخ 17/11/1394

لغایت 1/12/1394

انواع وام‌های شهریه (اعم از عادی، دانش هسته‌ای)

از تاریخ ۱۱/۱۷ لغایت ۱۳۹۴/۱۲/۷

از تاریخ 17/11/1394

 لغایت 8/12/1394

ودیعه مسکن متاهلین

از تاریخ ۱۱/۱۷ لغایت ۱۳۹۴/۱۲/۱۴

از تاریخ 17/11/1394

لغایت 16/12/1394

انواع وام‌های مسکن (شامل مسکن عادی و دانش هسته‌ای)

انواع وام‌های ضروری (شامل ضروری عادی، خرید کتب تخصصی، ممتاز ونمونه، معلول، مبتکر، قهرمان ورزشی، حوادث غیرمترقبه، موارد خاص، ‌ دانش هسته‌ای، خرید لوازم دانشجویان کم بینا و نابینا)

از تاریخ ۱۱/۱۷ لغایت ۱۳۹۴/۱۲/۱۴

از تاریخ 17/11/1394

لغایت 16/12/1394

وام‌های ازدواج، حج، زیارت عتبات، ودیعه مسکن نخبگان و ودیعه مسکن دانشجویان غیر ایرانی

وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی

از تاریخ ۱۱/۱۷ لغایت ۱۳۹۴/۱۲/۲

از تاریخ 17/11/1394

لغایت 3/12/1394

وام بنیاد علوی

از تاریخ 17/11/1394 لغایت 14/12/1394

از تاریخ 17/11/1394

 لغایت 16/12/1394