نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حرکت نمادین اساتید

حرکت نمادین اساتید دانشکده مهندسی عمران در روز درختکاری

1392/12/14

اساتید دانشکده مهندسی عمران در روز درختکاری اقدام به کاشت چند اصله نهال در محوطه دانشکاه تهران نمودند.