نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر رحیمیان

دکتر رحیمیان عضو وابسته فرهنگستان علوم شد

1392/09/30

 با تصویب مجمع عمومی فرهنگستان علوم، دکتر محمد رحیمیان استاد دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده های فنی، عضو فرهنگستان علوم شدند.

به گزارش روابط عمومی پردیس، پس از برگزاری یکصدو پنجمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم که روز پنجشنبه 28 آذرماه برگزار شد، دکتر محمد رحیمیان به عضویت وابسته فرهنگستان علوم انتخاب و با حکم رییس فرهنگستان منصوب شدند.

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران هم اکنون 46 عضو پیوسته، 5 عضو افتخاری، 100 عضو وابسته و 53 عضو همکار دارد.