نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سازمان تبادلات آکادمیک آلمان DAAD در خصوص ارائه بورسهای تحصیلی و همکاری با مراکز علمی کشور آلمان در زمینه های مختلف

سازمان تبادلات آکادمیک آلمان DAAD در خصوص ارائه بورسهای تحصیلی و همکاری با مراکز علمی کشور آلمان در زمینه های مختلف

1394/03/10

به پیوست اطلاعیه  های سازمان تبادلات آکادمیک آلمان DAAD در خصوص ارائه بورسهای تحصیلی  و همکاری با مراکز علمی کشور آلمان در زمینه های مختلف جهت بهره برداری دانشجویان 

 

اطلاعیه 1

اطلاعیه 2