نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

1394/08/24

اعضای محترم هیات علمی، محققین و پژوهشگران گرامی و دانشجویان می توانند جهت سطح بندی و ثبت دستاوردهای پژوهش و فناوری خود حداکثر تا 1394/08/27 به وب سایت http://trl.techtrade-msrt.ir  مراجعه نمایند.