نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ششمین جشنواره بین‌الملل دانشگاه تهران، در خرداد ماه ۱۳۹۵

ششمین جشنواره بین‌الملل دانشگاه تهران، در خرداد ماه ۱۳۹۵

1394/10/02

اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه تهران می‌توانند بر اساس آیین نامه پیوست مربوط (‌انتخاب مولفان و مترجمان برتر بین‌المللی- بخش کتاب، مولفان برتر بین‌المللی - بخش مقاله، انتخاب اعضای هیئت علمی موفق در کسب موقعیت و جایگاه بین‌المللی، انتخاب برترین‌های بین‌الملل  ۱% دانشمندان برتر جهان - اعضای هیات علمی که در چاپ مقالات خود به عنوان پیشقراولان علمی جهانی در گرایش خود شناخته شده‌اند - اعضای هیات علمی که مقالاتی با ویژگی High Priority (Fast Breaking Papers) ارائه نموده‌اند، موفق‌ترین عضو هیات علمی اعزامی به فرصت مطالعاتی / ماموریت پژوهشی و یا آموزشی، دانشجویان برتر بین‌الملل، فعال‌ترین پردیس / دانشکده / نهاد و پرسنل در حوزه بین‌الملل) در صورت دارا بودن شرایط لازم در آئین‌نامه پیوست، نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط، اقدام و مدارک لازم را حداکثر تا تاریخ  ۱۳۹۴/۱۱/5    به مشاورین بین‌الملل دانشکده / پردیس ارسال شود.

 

فرم ها و آیین نامه