نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طول دوره کارشناسی ارشد

  • طول دوره کارشناسی ارشد حداکثر 2 سال مشتمل بر 4 نیمسال تحصیلی است.
  • در موارد استثنایی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است. در هر صورت مدت دوره نباید از 3 سال (برای ورودی‌های 92 به بعد دو و نیم سال) تجاوز نماید.
  • حداقل طول دوره به هر حال کمتر از سه نیمسال نخواهد بود.