نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

غیبت در امتحانات

  • غیبت غیرموجه در امتحان هر درس به منزله نمره صفر در آن درس است. 

 

  • در صورتی که غیبت دانشجو در امتحان از نظر دانشگاه موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف می‌گردد.

 

  • در صورتیکه دانشجو به دلایل پزشکی در جلسه امتحان حاضر نگردد، می تواند حداکثر تا دو روز بعد از جلسه امتحان فرم مربوطه را تکمیل و به همراه مدارک مورد نیاز به دفتر تحصیلات تکمیلی تحویل نماید.