نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرصت تحقیقاتی دانشگاه

فرصت تحقیقاتی دانشگاه

1394/12/15

دانشجویان واجد شرایط متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی درخواست خود را با ذکر نام دانشگاه همراه با نامه پذیرش از دانشگاه مقصد و نامه موافقت استاد راهنما رساله دکتری، را تا تاریخ 94/12/24 به دفتر پژوهشی دانشکده تحویل نمایند.(لطفا درخواست خود را در باکس پژوهشی در دفتر دانشکده قرار دهید).

واجدین شرایط:

  (دفاع از پروپزال / گذراندن امتحان جامع/ ورودی نیمسال دوم 91 به بعد/اخذ پذیرش از دانشگاههای معتبر سایر کشورها/ داشتن مدرک زبان معتبر/ نداشتن سنوات تحصیلی غیرمجاز)