نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرصت مطالعاتی

فرصت مطالعاتی دانشجویان مقطع دکتری

94/03/10

دانشجویان واجد شرایط متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی درخواست خود را با ذکر نام دانشگاه همراه با نامه پذیرش از دانشگاه مقصد و نامه موافقت استاد راهنما رساله دکتری، را تا تاریخ 94/03/31 به دفتر پژوهشی دانشکده تحویل نمایند.(لطفا درخواست خود را در باکس پژوهشی در دفتر دانشکده قرار دهید).

 

فرصت مطالعاتی

 

دستورالعمل سهمیه فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی سال 1394

مدارک لازم:

1. کاربرگ مشخصات متقاضی استفاده از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی تایپ شده و تایید شده. (اصل و یک نسخه کپی)

2. کاربرگ مشخصات لاتین متقاضی تایپ شده بر اساس اطلاعات گذرنامه. (2 نسخه)

3. نامه موافقت دانشکده متقاضی در خصوص استفاده دانشجو از فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی.

4. تعهد محضری. (اصل و یک نسخه کپی)

5. اصل و تصویر مدرک زبان. (اصل و 2 نسخه کپی)

6. تصویر کارت ملی دانشجو. (2 نسخه)

7. تصویر صفحه اول گذرنامه دانشجو. (2 نسخه)

8. دعوتنامه از دانشگاه مقصد. (2 نسخه)

نکات مهم:

1. برای نیمه اول سال 1394، دانشجویان ورودی ترم اول سال تحصیلی 92-1391 و بعد از آن و برای نیمه دوم سال 1394، دانشجویان ورودی ترم دوم سال تحصیلی 92-1391 و بعد از آن می توانند از سهمیه فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی استفاده کنند.

2. برابر اعلام اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دانشجویانی می توانند از این فرصت استفاده کنند که دارای گواهی زبان با حد نصاب نمره 50 % آزمون MSRT یا معادل آن در آزمون های معتبر TOFEL , IELTS , GRE و TOLIMO ( مورد تایید آن اداره کل ) باشند.

3. مبلغ تعهد محضری برای دانشجویان غیر بورسیه 200.000.000 ریال (معادل 20 میلیون تومان) و برای دانشجویان بورسیه 400.000.000 ریال (معادل 40 میلیون تومان) می باشد.

فرصت مطالعاتی