نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم تکریم و معارفه روسای محترم سابق و جدید دانشکده مهندسی عمران

مراسم تکریم و معارفه روسای محترم سابق و جدید دانشکده مهندسی عمران

1394/03/04

مراسم تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات جناب آقای دکتر  محمدتقی امید نائینی رئیس محترم سابق دانشکده مهندسی عمران و معارفه جناب آقای دکتر سهیل محمدی به عنوان رییس محترم جدید دانشکده مهندسی عمران

زمان: دوشنبه 4 خردادماه 1394 - ساعت 13-14

مکان: پردیس مرکزی دانشکده های فنی ـ سالن شهید رجب بیگی