نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی در خصوص آزمون جامع و دفاع از پروپوزال دانشجویان دکتری

مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی در خصوص آزمون جامع و دفاع از پروپوزال دانشجویان دکتری

1394/05/18

به استحضار می‌رساند موضوع برگزاری آزمون جامع و دفاع از پروپوزال دانشجویان دکتری در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 01/04/94 مورد بررسی قرار گرفت و موارد ذیل به تصویب رسید:

انتخاب واحد این دانشجویان از ترم 2 به بعد با نظر و تایید استاد راهنما انجام شود.

این دانشجویان باید حداکثر تا 15 اردیبهشت ترم چهارم تحصیل پروپوزال خود را تحویل نمایند.

 دانشجویانی که در اولین آزمون جامع قبول شده‌اند باید حداکثر تا پایان ترم 4 از پروپوزال خود دفاع کنند و دانشجویانی که در اولین آزمون جامع مردود گردیده‌اند، باید حداکثر تا پایان ترم 5 از پروپوزال خود دفاع کنند.