نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معافیت تحصیلی

  احتراماً پیرو نامه شماره 240552/پ/122 مورخ 18/8/1394 در خصوص لزوم درج معافیت تحصیلی دانشجویان ذکور مشمول در سیستم جامع آموزش دانشگاه و عدم امکان  ثبت نام افراد فاقد معافیت تحصیلی تایید شده برای نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 به پیوست فهرست اسامی دانشجویان مربوط به آن پردیس / دانشکده در فایل مجموعه اسامی کلی این گونه داشجویان در دانشگاه ( صفحه گسترده ) ارسال می گردد .

به استحضار می رساند ؛ مهلت ارایه معافیت تحصیلی معتبر نامبردگان حداکثر تا تاریخ  30/9/1394 می باشد .

خواهشمند است دستور فرمایند ؛ مراتب در اسرع وقت به دانشجویانی که معافیت تحصیلی آنان واصل نشده است ، ابلاغ گردد .

در ضمن در صورت وصول اصل برگ های معافیت تحصیلی آنان ، همکاران محترم اداره آموزش بلافاصله نسبت به ثبت اطلاعات  در سیستم جامع اقدام نمایند .

 

فایل اسامی