نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایش دوره های آزاد

«انجمن علمی دانشکده مهندسی­عمران دانشکده فنی دانشگاه تهران» با همراهی بخش «آموزش های آزاد دانشکده مهندسی عمران» در نظر دارد به منظور بالا بردن سطح علمی دانشجویان، در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394، دوره زمستانی نرم افزارهای مرتبط با رشته های علوم مهندسی و همچنین، نرم افزارهای تخصصی مرتبط با رشته عمران را برگزار نماید.

بازه ثبت نام از 10 بهمن الی 24 بهمن 1394 بوده و علاقه مندان می توانند به دو صورت حضوری یا غیرحضوری ثبت نام کنند.

-         جهت ثبت نام حضوری می توانید به دفتر انجمن علمی دانشکده عمران مراجعه کرده و با همراه داشتن مدارک لازم برای ثبت نام، رسید تاییدیه ثبت نام را از مسئول ثبت نام دریافت نمائید.

-         جهت ثبت نام غیر حضوری می توانید از طریق سایت انجمن علمی مهندسی عمران به آدرس civilut.ir اقدام به ثبت نام نمایید. در پایان ثبت نام حتما کد رهگیری را دریافت کرده و در روز شروع کلاس آن را به مسئول ثبت نام تحویل دهید.

جدول اسامی نرم افزارها، مدرسین و قیمت کلاس ها به شرح ذیل می باشد:

ردیف

نرم افزار

کادر آموزشی

تعداد ساعت و تعداد جلسات

روزها و ساعت های برگزاری

ظرفیت حداقل

مکان برگزاری

قیمت

نام نرم افزار

ورژن

نام مدرس

کارگروه

نوع1

نوع2

الف نرم افزارهای عمومی

1

AUTOCAD

2D & 3D

AUTOCAD V 2015

بابک

حاجی محمدی

بابک

حاجی محمدی

21 ساعت

7 جلسه

یکشنبه ها ساعت 16 - 19

15

308 هـ

100,000 ت

150,000 ت

2

MATLAB

مقدماتی

MATLAB V R2015b

1. حسین ابراهیمی

2. نوید حسینی

3. رضا زمانیان

4. مهرداد ابراهیمی

حسین ابراهیمی

16 ساعت

8 جلسه

یک شنبه ها ساعت 16 – 18

دوشنبه ها ساعت 16 – 18

سه شنبه ها ساعت 17 – 19

چهارشنبه ها ساعت 16 – 18

15

214

207 هـ

اعلام خواهد شد.

207  هـ

85,000 ت

130,000 ت

3

MATLAB پیشرفته برای همه رشته های مهندسی به جز عمران

MATLAB V R2015b

رضا زمانیان

مهرداد ابراهیمی

حسین ابراهیمی

20 ساعت

10 جلسه

یک شنبه ها 16 – 18

چهارشنبه ها 18 – 20

10

225

213

140,000 ت

210,000 ت

4

برنامه نویسی به زبان TI و کار با ماشین حساب هایTEXAS INSTRUMENTS

Texas instruments V TI Nspire CX CAS

سینا صیادی

حسین ابراهیمی

16 ساعت

8 جلسه

دو شنبه ها ساعت 16 - 18

12

307 هـ

80,000 ت

120,000 ت

ب - نرم افزارهای عمومی مقدماتی رشته مهندسی عمران

1

SAFE & ETABS

ETABS V 15

SAFE V 12

1. حاجی محمدی

 2. سرکار خانم یادگاری

بابک

حاجی محمدی

30 ساعت

10 جلسه

سه شنبه ها ساعت 16 – 19

شنبه ها ساعت 16 – 19

15

سایت عمران

225

140,000 ت

210,000 ت

2

FORTRAN 90

مقدماتی و متوسط

VISUAL STUDIO V 2010

INTEL FORTRAN V 2013

1. امید علیزاده

2. حسین ابراهیمی

امید علیزاده

20 ساعت

10 جلسه

شنبه ها ساعت 16 – 18

دو شنبه ها ساعت 16 - 18

15

316

227

80,000 ت

120,000 ت

ج - نرم افزارهای عمومی پیشرفته رشته مهندسی عمران

1

MATLAB پیشرفته برای همه گرایش های مهندسی عمران

MATLAB V R2015b

حسین ابراهیمی

حسین ابراهیمی

20 ساعت

10 جلسه

شنبه ها ساعت 16 – 18

10

227

140,000 ت

210,000 ت

2

پیاده سازی برنامه نویسی اجزای محدود با FORTRAN 90

VISUAL STUDIO V 2010

INTEL FORTRAN V 2013

امید علیزاده

امید علیزاده

27 ساعت

9 جلسه

چهارشنبه ها ساعت 16 - 19

10

316

190,000 ت

285,000 ت

3

CSI ADVANCED طراحی لرزه ای سازه ها با تکیه بر طراحی سازه هایی با سیستم باربر جانبی لرزه ای ویژه و تحلیل های غیر خطی

ETABS V 15.1

SAFE V 2014

SAP2000 V 2016

مهرداد ابراهیمی

بابک

حاجی محمدی

36 ساعت

12 جلسه

پنج شنبه ها 9 - 12

10

105

250,000 ت

375,000 ت

د نرم افزارهای مربوط به گرایش سازه و زلزله رشته مهندسی عمران

1

SAP 2000

پیشرفته

SAP V 17

سید امین موسوی

سید امین موسوی

18 ساعت

6 جلسه

شنبه ها ساعت 16 - 19

10

211

180,000 ت

265,000 ت

2

SAP 2000

SAP V 17

سعیده یادگاری

سید امین موسوی

24 ساعت

8 جلسه

پنج شنبه ها ساعت 16 - 19

10

سایت عمران

170,000 ت

255,000 ت

3

ABAQUS

ABAQUS 6.14.2

مهرداد ابراهیمی

محمد

ذاکری نژاد

30 ساعت

10 جلسه

سه شنبه ها ساعت 16 – 19

10

متعاقبا اعلام خواهد شد

210,000 ت

315,000 ت

4

ABAQUS

پیشرفته

ABAQUS 6.11

سید امین موسوی

محمد

ذاکری نژاد

15 ساعت

5 جلسه

دو شنبه ها ساعت 16 - 19

10

159

150,000 ت

225,000 ت

4

OPENSSES

OPENSEES V 2.4.3

1. سرکار خانم واحدی

2. رضا زمانیان

سرکار خانم واحدی

20 ساعت

10 جلسه

سه شنبه ها 16 – 19

چهارشنبه ها ساعت 16 - 19

10

211

227

140,000 ت

210,000 ت

5

OPENSEES NAVIGATOR

OPENSEES V 2.4.3

MATLAB V 2015

OPNSEES NAVIGATOR 2.5.4

سید امین موسوی

سید امین موسوی

15 ساعت

5 جلسه

یک شنبه ها ساعت 16 - 19

10

316

120,000 ت

180,000 ت

هـ - نرم افزارهای مربوط به گرایش خاک و پی رشته مهندسی عمران

1

ABAQUS

ABAQUS V 6.14

رضا وکیلی

سید مسعود اسداللهی

30 ساعت

10 جلسه

شنبه ها ساعت 16 - 19

10

214

210,000 ت

315,000 ت

2

OPENSEES

OPENSEES 2.4.6

رضا وکیلی

سید مسعود اسداللهی

30 ساعت

10 جلسه

یک شنبه ها ساعت 16 - 19

10

213

210,000 ت

315,000 ت

3

PLAXIS 2D

PLAXIS 2D V 8.5

علی عنصری

سید مسعود اسداللهی

20 ساعت

10 جلسه

چهارشنبه ها ساعت 16 18

10

214

150,000 ت

225,000 ت

4

FLAC 2D & 3D

FLAC 2D V 7

FALC 3D V 3

اسماعیل قلی زاده

سید مسعود اسداللهی

36 ساعت

12 جلسه

دوشنبه ها ساعت 16 - 19

10

316

320,000 ت

480,000 ت

5

GEO STUDIO

GEO STUDIO V 2007

سید مسعود اسداللهی و سلمان رحیمی

سید مسعود اسداللهی

16 ساعت

8 جلسه

چهار شنبه ها ساعت 16 - 18

10

227

120,000 ت

180,000 ت

6

آموزش کاربردی GEO-SLOPE و PLAXIS در پایدارسازی گوبرداری های عمیق شهری به روش نیلینگ و انکراژ

GEO STUDIO V 2007

PLAXIS V 8.2

سید مسعود اسداللهی

سید مسعود اسداللهی

16 ساعت

8 جلسه

یکشنبه ها ساعت 16 - 18

10

207 هـ

140,000 ت

210,000 ت

و - نرم افزارهای مربوط به گرایش آب و فاضلاب و مدیریت منابع آب رشته مهندسی عمران

1

WATER CAD V 6.5

SEWER CAD V 5.5

STORM CAD V 8.11

میلاد لطیفی

میلاد لطیفی

30 ساعت

10 جلسه

دوشنبه ها ساعت 16 - 19

10

308 هـ

240,000 ت

360,000 ت

2

HEC RAS

HEC RAS V 4.1

ARC GIS V 10.1

HEC-GEORAS 4.3.1

امیر کرجی

میلاد لطیفی

36 ساعت

12 جلسه

یک شنبه ها ساعت 16 - 19

20

105

170,000 ت

255,000 ت

3

ARC GIS

+

ARC HYDRO

به بالا ARC GIS V 10

ARC HYDRO V 10.2

حامد توکلی فر

میلاد لطیفی

36 ساعت

12 جلسه

سه شنبه ها ساعت 16 – 19

10

متعاقبا اعلام خواهد شد

290,000 ت

435,000 ت

4

WATER GEMS

WATERGEMS V 5

ARC GIS V 10.1

AUTOCAD V2010  به بالا

ابوذر وفایی

میلاد لطیفی

36 ساعت

10 جلسه

شنبه ها ساعت 16 - 19

10

308 هـ

250,000 ت

375,000 ت

 

 

شرکت کنندگان عزیز، در صورت ثبت نام حضوری، لطفا مبلغ هر کلاس را با توجه به قیمت های مشخص شده برای هر گروه، به شماره کارت 9626 2547 8610 6219 بانک سامان به نام شایان طبسیان واریز کرده و در هنگام ثبت نام، حتما اصل فیش دریافتی از دستگاه عابر بانک و یا پرینت واریز اینترنتی مبلغ واریزی را همراه داشته باشید.

مدارک لازم برای ثبت نام حضوری:

1.      ارائه اصل فیش دریافتی از دستگاه عابر بانک و یا پرینت واریز اینترنتی مبلغ واریزی

2.      اصل کارت دانشجویی

3.      کپی کارت دانشجویی (مخصوص دانشجویان خارج از دانشگاه تهران)

4.      کپی کارت ملی (مخصوص دانشجویان خارج از دانشگاه تهران)

5.      یک قطعه عکس 4*3 (مخصوص دانشجویان خارج از دانشگاه تهران)

قبل از اقدام برای ثبت نام، حتما نکات زیر را بخوانید.

نکات مهم:

1.      حد نصاب تمامی کلاس ها در جدول ذکر شده است.

2.      قیمت های نوع ۱ مخصوص دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تهران بوده، قیمت های نوع ۲ مخصوص دانشجویانی است که عضو دانشگاه های دولتی نبوده و یا دانشجو نیستند. برای دانشجویان سایر دانشگاه های دولتی ۱۵ درصد تخفیف از قیمت نوع ۲ به آنها تعلق خواهد گرفت.

3.      در صورتی که کلاس ها به حد نصاب ذکر شده در جدول فوق نرسد، در صورت رضایت شرکت کنندگان مبنی بر اینکه با پرداخت هزینه ای اضافه تر که تابع تعداد افراد لازم برای تشکیل حساب می باشد کلاس تشکیل گردد، از طرف انجمن علمی مانعی وجود ندارد.

4.      اگر شرکت کننده ای از ثبت نام خود در هر کلاسی پشیمان شد و خواستار انصراف از کلاس باشد، می تواند تا سه روز قبل از شروع رسمی کلاس، بدون هیچ خسارتی مبلغ خود را دریافت نمایند. در غیر اینصورت، امکان برگشت پول از طرف انجمن علمی وجود ندارد.

5.      ثبت نام شرکت کنندگان تا قبل از شروع رسمی هر کلاس مندرج در جدول فوق، انجام می پذیرد.

6.       به هر یک از دانشجویانی که در دوره شرکت می کنند، در صورتی که تعداد غیبت آنها کمتر از ۳ باشد، مدرک شرکت در دوره به آنها اعطا خواهد شد.

7.      دانشجویانی که با شرکت در پروژه امتحانی آخر نرم افزار بتوانند نمره قبولی کسب کنند، مدرک گذراندن در دوره به آنها اعطا خواهد شد.

8.      شرکت کنندگان توجه داشته باشند به دلیل برگزاری اکثریت نرم افزارها در کلاس های عادی، حتماً لپ تاپ و شارژر لپ تاپ به همراه خود داشته باشید و همچنین، ورژن نزم افزارهای یاد شده در جدول فوق را بر روی لپ تاپ خود نصب کنید و یا می توانید، در هفته دوم ثبت نام یعنی از تاریخ 17 بهمن الی 21 بهمن ماه با مراجعه به دفتر انجمن، نرم افزارهای یاد شده را دریافت کرده و به صورت رایگان نصب کنید.

9.      در صورتی که بعضی از شرکت کنندگان لپ تاپ همراه خود ندارند، می توانند در پایان هر کلاس، فایل ویدئوی ضبط شده از کلاس را از مدرس مربوطه دریافت نمایند.

10.  مکان برگزاری تمامی کلاس ها در دانشکده مهندسی عمران دانشکده فنی می باشد و شماره کلاس های مربوط به هر نرم افزار در جدول فوق، یاده شده و عزیزان با مطالعه این جدول می توانند از شماره کلاس خود مطلع شوند.

آدرس دانشکده مهندسی عمران:

میدان انقلاب – خیابان 16 آذر – بالاتر از خیابان ادوارد براون – درب دانشگاه تهران – پردیس 1 دانشکده های فنی – دانشکده مهندسی عمران

در صورت داشتن هر گونه سوالی می توانید با شماره تماس 6611720-0910 تماس گرفته و از آخرین شرایط کلاس ها و تعداد ظرفیت باقیمانده مطلع شوید.

همچنین، می توانید اخبار دقیق و اطلاعیه های مرتبط با کلاس های نرم افزار را در سایت ها و کانال های تلگرام زیر دنبال نمائید:

1.      سایت انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران civilut.ir

2.      سایت آموزش های آزاد دانشکده مهندسی عمران civeng.ut.ac.ir/prof education

3.      کانال تلگرام «کلاس های نرم افزار انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران» https://telegram.me/civilutsoftware

 

4.      کانال تلگرام «انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران» https://telegram.me/sacesfanni

 

5.      کانال تلگرام «دانشکده مهندسی عمران» https://telegram.me/civengut

انجمن علمی دانشکده مهندسی عمران