نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وام شرافتی ازدواج

وام شرافتی ازدواج

1394/09/02

اطلاعیه

(وام ازدواج)

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان متأهل پردیس دانشکده های فنی می رساند بنیاد حامیان دانشکده فنی اقدام به اعطای تعداد محدودی وام شرافتی قرض الحسنه ازدواج به دانشجویان پردیس(تاریخ ثبت ازدواج کمتر از 12 ماه از تاریخ درخواست) می نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی ارائه درخواست و اطلاع از آیین نامه در اسرع وقت به سایت معاونت دانشجویی و فرهنگی به آدرس ذیل مراجعه فرمایید.

http://engstudent.ut.ac.ir

*مهلت ارسال درخواست جهت آذر ماه 94 تا تاریخ 18/9/94 می باشد. 

 معاونت دانشجویی و فرهنگی