نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش دانشجو دانشگاه خوارزمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بدون آزمون دانشگاه خوارزمی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

94/02/29

دانشگاه خوارزمی در نظر دارد از میان دانش آموختگان ممتاز کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد برای ورود به مقاطع بالاتر بدون آزمون در جهت چارچوب ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطابق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد و دکتری از طریق بررسی سوابق، مصاحبه و بدون شرکت در آزمون در رشته های اعلام شده در سال تحصیلی 95-94 دانشجو بپذیرد. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.khu.ac.ir مراجعه نمایید.