نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه برگزیدگان علمی (بدون شرکت درآزمون) برای نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 دانشگاه تهران

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد با استفاده از سهمیه برگزیدگان علمی (بدون شرکت درآزمون) برای نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 دانشگاه تهران

1394/02/19

پردیس/ دانشکده های دانشگاه تهران در اجرای سیاستهای هدایت وحمایت از دانشجویان برتر و ارائه تسهیلات به آنان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد به استناد مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1/2/1394 ، برای نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 در رشته هایی که از طریق آزمون سراسری پذیرش دارند ، به صورت مازاد برظرفیت تعیین شده و با رعایت کامل مقررات مربوطه دانشجو می پذیرد.

 

آگهی پذیرش    

 

فرم‌ها و کاربرگ‌ها