نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گرایش های دکتری تخصصی

عنوان گرایش 

 

سرپرست

 

 
مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی دکتر محمد علی بنی‌هاشمی
راه و ترابری دکتر مسعود پلاسی
مهندسی زلزله دکتر علی کاوند
مهندسی سازه دکتر مرتضی اسکندری
مهندسی محیط زیست دکتر مسعود تابش
ژئوتکنیک دکتر منوچهر لطیفی نمین
سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی دکتر محمدرضا بهاری
مهندسی و مدیریت منابع آب دکتر سارا نظیف
مهندسی و مدیریت ساخت دکتر غلامرضا هروی