مقررات و ضوابط دوره دکتری

 

 

پیشنهاد رساله و دفاع از آن

پیرو مصوبه جلسه شورای تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی مورخ 3/6/93 درخصوص تغییر عنوان پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری مراتب به شرح زیر به استحضار می رسد:

الف : اولویت پردیس بر آن است که عنوان پایان نامه تغییر نیافته و موضوع تحقیق عوض نگردد.

ب : تغییر جزیی عنوان در صورتی که در جهت دقیق تر کردن عنوان باشد با پیشنهاد و تایید هیات داوران در جلسه دفاع و تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده / گروه می تواند صورت پذیرد.

ج : تغییر موضوع تحقیق که منجر به تغییر کلی عنوان گردد نیاز به تصویب مجدد پیشنهاد پایان نامه/ رساله دارد که در مورد رساله دکتری باید در جلسه مجدد "دفاع از پیشنهاد رساله" مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

تبصره یک : دانشجویان کارشناسی ارشد حداقل سه ماه قبل از دفاع و دانشجویان دکتری حداقل 6 ماه قبل از دفاع نهایی از رساله می بایست جهت تغییر کلی عنوان اقدام نمایند.

 

برای دریافت «فرم پیشنهاد و حمایت از پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی» اینجا و برای دریافت آن به فرمت pdf اینجا کلیک کنید.