تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-95

 دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی جهت اطلاع از تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 96-95 به فایل ذیل مراجعه نمایند.   

                                                                                 بیشتر

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94

 دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی جهت اطلاع از تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 94-93 به فایل ذیل مراجعه نمایند.   

                                                                                 بیشتر

                      

اطلاعیه ها و بخشنامه ها

جدول سنوات مجاز دانشجویان

 

اطلاعیه متقاضیان تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا

 

اطلاعیه حذف اضطراری نیمسال دوم 96-95

 

اطلاعیه آزمون المپیاد علمی دانشجویان دوره کارشناسی

 

مقررات سنوات تحصیلی دانشجویان ورودیهای مختلف 

 

اطلاعیه مراجعه فوری دانشجویان

 

اطلاعیه در خصوص چک واحدهای گذرانده

 

اطلاعیه در خصوص کنترل واحدهای درسی

 

اطلاعیه در خصوص کنترل و بررسی واحدهای درس دانشجو 

 

اطلاعیه در خصوص مراجعه دانشجو برای رویت کارنامه 

 

اطلاعیه دستیار آموزشی 

 

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم 96-95

 

آیین نامه دستیار آموزشی

 

اطلاعیه شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی95-96

 

اطلاعیه ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96

 

ارسال کلیه درخواست‌های آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی و پیگیری آنها از طریق سامانه its3.ut.ac.ir

 

اطلاعیه تاییدیه های تحصیلی و معافیت تحصیلی دانشجویان 

 

تمدید بازه ارزشیابی از روز دوشنبه مورخ 95/10/13 لغایت روز جمعه مورخ 95/10/17

 

اطلاعیه پیوست در خصوص رتبه های اول تا سوم دانشجویان 

 

 اسامی دانشجویان رتبه های اول تا سوم

 

اطلاعیه در خصوص مقررات امتحان و گزارش 428 کنترل واحدهای درسی و تاریخ امتحانات


اطلاعیه آزمون استعداهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد

 

اطلاعیه آزمون المپیاد علمی دانشجویان دوره کارشناسی

 

بخشنامه-1395(سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول)

 

اطلاعیه درخصوص حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

 

اطلاعیه درخصوص ارزشیابی الکترونیکی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
 

اطلاعیه  در خصوص پذیرش بدون آزمون دانشجویان 10% برتر مقطع کارشناسی ورودی سال 1392

 

اطلاعیه در خصوص رتبه اول تا سوم فارغ التحصیلان سال 91 و دانشجویان ممتاز 95-94

 

آیین نامه دانشجویان ساعی و کوشا شماره 1 و شماره 2 ، فرم درخواست، شرایط درخواست

 

اطلاعیه درخصوص تطبیق واحد دانشجویان

 

اطلاعیه در خصوص کنترل واحدهای درسی در نیمسال اول 95

 

اطلاعیه خدمت سربازی

 

اطلاعیه در خصوص ثبت ایمیل ut دانشجویان

 

اطلاعیه در خصوص ایمیل کارشناسی

 

اطلاعیه در خصوص معافیت تحصیلی

 

اطلاعیه در خصوص موارد آموزشی مورد نیاز دانشجویان

 

اطلاعیه درخصوص تایپ فرم‌های آموزشی دانشجویان 

 

اطلاعیه  در خصوص مقررات مشروطی

 

اطلاعیه مراحل ثبت نام و اخذ واحد های درسی در هر نیمسال

 

اطلاعیه سایت و ایمیل معاونت آموزشی

 

اطلاعیه دانشجویان مشروط

 

اطلاعیه رعایت حد نصاب واحدهای انتخابی

 

اطلاعیه در خصوص مقررات امتحانات

 

آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان

 

اطلاعیه تعداد واحدهای مورد نیاز فارغ التحصیلی 

 

جهت رویت مهلت ارائه پروژه های کارشناسی مهندسی عمران کلیک کنید.


آرشیو اطلاعیه

دانشکده مهندسی عمران

در حال حاضر بیش از 500 دانشجو در مقطع کارشناسی در دانشکده مهندسی عمران مشغول به تحصیل می باشند.

 

 

  • برای اطلاع از آخرین مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی اینجا را  کلیک کنید.

 

  • دانشجویان شاغل به تحصیل برای اطلاع از آخرین وضعیت آموزشی خود اینجا را   کلیک نمایند.

اسامی اساتید محترم راهنمای دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مهندسی عمران

1-  دکتر پیمان بدیعی  

 

2-  دکتر محمدعلی بنی هاشمی 

 

3- دکتر مسعود پلاسی

 

4- دکتر عبدالله حسینی

 

5- دکتر محمد خان محمدی    

 

6- دکتر محمد رحیمیان

 

7- دکتر جمشید فرجودی 

 

8- دکتر سید امیر کیوان قربانی تنها 

 

9- دکتر مهدی قاسمیه 

 

10- دکتر رضا کراچیان

 

11- دکتر منوچهر لطیفی نمین

 

12- دکتر علی اصغر میرقاسمی

 

13- دکتر محمدصادق معرفت  

 

14- دکتر سهیل محمدی توچائی 

 

15- دکتر مجید مرادی 

 

16- دکتر مسعود منتظری نمین 

 

17-  دکتر ایرج محمودزاده کنی 


18- دکتر شاهرخ مالک

 

19- دکتر تقی امید نائینی