مقررات و ضوابط دوره کارشناسی ارشد

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 را از اینجا دریافت نمایید.   

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93 را از اینجا دریافت نمایید.   

                     

آمار بازدید کنندگان سایت

مراحل دفاع از پایان نامه

1- تکمیل فرم «گواهی اعلام کفایت و تایید پایان‌نامه کارشناسی ارشد» توسط استاد راهنما (فرم مربوطه را از اینجا دریافت کنید.)

 

2- تسلیم یک نسخه از پایان‌نامه به همراه فرم مذکور در بند 1 به سرپرست  گرایش مربوطه

 

3- تایید پایان‌نامه و تعیین داوران داخلی و خارجی توسط گرایش

 

4- تحویل پایان‌نامه به اعضاء هیات داوران تعیین‌شده از سوی گرایش و اخذ امضاء آنان در فرم «تحویل پایان‌نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری» (فرم مربوطه را از اینجا دریافت کنید.)

توجه 1: بر اساس مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، داور داخلی نقش نماینده تحصیلات تکمیلی را نیز عهده‌دار است و در فرم «تحویل پایان‌نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری»، داور داخلی باید هر دو قسمت مربوط به داور داخلی و نماینده تحصیلات تکمیلی را امضاء نماید.

 

5- ارائه فرم «تحویل پایان‌نامه کارشناسی ارشد/ رساله دکتری» تکمیل‌شده به معاونت تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده‌های فنی (واقع در امیرآباد شمالی) جهت اخذ مجوز دفاع

توجه: بر اساس مقررات، تاریخ برگزاری جلسه دفاع حداقل یک هفته بعد از تاریخ اخذ مجوز دفاع است.

 

6- ارسال مجوز دفاع از سوی پردیس به دانشکده به صورت اتوماسیونی

 

7- تحویل «گواهی اعلام کفایت و تایید پایان‌نامه کارشناسی ارشد» به معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده از سوی دانشجو جهت صدور دعوت‌نامه‌ برای اعضاء هیات داوران

 

8- دریافت دعوت‌نامه‌ها از‌ معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده و تحویل آن به اعضاء هیات داوران توسط دانشجو

 

 

توجه: 

 
طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران مورخ 10 شهریور سال 1393 مقرر شده است که از تاریخ فوق به بعد به مقالات مجلات علمی پولی و open access نمره تشویقی پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد تعلق نگیرد.