نام و نام خانوادگی: سیدتقی امید نائینی

 

پست الکترونیک: stnaeeni@ut.ac.ir

 

مرتبه علمی: استادیار

 

 

 

دکتر سیدتقی امید نائینی

 

 

عناوین دروس

 
دروس کارشناسی:
 
  • آزمایشگاه هیدرولیک
  • پروژه مهندسی آب و فاضلاب
  • کارآموزی
  • مکانیک سیالات
  • مهندسی آب و فاضلاب
  • هیدرولیک محاسباتی
 
 
دروس کارشناسی ارشد:
 
  • مباحث ویژه
  • هیدرودینامیک