مقررات و ضوابط دوره کارشناسی ارشد

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 را از اینجا دریافت نمایید.   

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93 را از اینجا دریافت نمایید.   

                     

مرخصی تحصیلی

  • دانشجوی دوره کارشناسی ارشد می‌تواند حداکثر در یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. مدت مذکور جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب می‌شود.
  • دانشجو مجاز به اخذ مرخصی تحصیلی در اولین نیمسال تحصیلی نمی‌باشد.
  • درخواست مرخصی تحصیلی باید حداقل یک ماه قبل از شروع نیمسال تحصیلی جدید به تحصیلات تکمیلی دانشکده تسلیم گردد.

براساس نامه شماره 301657/پ/122 مورخ 1394/10/9 مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه، بررسی و انجام درخواست دانشجویان زن در کلیه مقاطع تحصیلی و سهیمه های مختلف به منظور استفاده از مرخصی تحصیلی به علت بارداری و مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی در سامانه جامع صرفاً تا حداکثر 2 نیمسال با ارایه مدارک لازم (گواهی پزشک برای بارداری و شناسنامه نوزاد برای تولد)توسط شورای آموزشی و نحصیلات تکمیلی آن پردیس/دانشکده/مرکز/موسسه بلامانع است. برای مرخصی بیش از دو نیمسال به دلیل حضانت کودک با فرم کمسیون باید به اداره کل ارسال شود.

در سایرموارد و درخواست های ارایه شده دانشجویان برای مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی (به شرط ارایه مدارک و دلایل مستند)برای کلیه مقاطع تحصیلی و سهمیه ها صرفاً با ارسال مستندات لازم وفرم کمیسیون (با درج در پرونده الکترونیکیsdr) وبر اساس تایید واعلام موافقت کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه امکان پذیر است . 

  • فرم مربوطه را از اینجا دانلود نمایید.

 

* مرخصی تحصیلی دانشجوی زن از تاریخ اردیبهشت ماه سال 1391 ( تاریخ ابلاغ بخشنامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ) یک نیمسال به علت بارداری و چهار نیمسال به علت زایمان در کلیه مقاطع تحصیلی ، بدون احتساب در سنوات و حداکثر 5 نیمسال می باشد . برای بررسی تقاضای دانشجوی زن به علت عوارض بارداری با ارایه گواهی پزشک و تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه ، اقدام و بدون احتساب در سنوات منظور می شود .

* مرخصی تحصیلی به علت زایمان و حضانت کودک شیرخوار با ارایه تصویر شناسنامه فرزند و تطبیق اصل و تصویر توسط کارشناس اداره آموزش حداکثر 4 نیمسال تحصیلی ( طبق تفویض اختیارات تا دو نیمسال به علت بارداری و زایمان توسط پردیس / دانشکده و نیمسال سوم کمیسیون موارد خاص دانشگاه و نیمسال های چهارم و پنجم با تایید کمیسیون استانی ) و بدون احتساب در سنوات می باشد .

- درخواست مرخصی خارج از زمان تعیین شده در موارد خاص و استثنایی و خارج از اراده دانشجو ( قبل از امتحانات ) و پایان کلاس های درسی پس از تایید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی با فرم کمیسیون باید ارسال گردد .

- درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو برای عدم احتساب در سنوات تحصیلی :

- سایر مواردی که به تشخیص شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی یا کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس / دانشکده و خارج از اراده دانشجو و خاص تلقی گردد ، پس از تایید و ارسال با فرم کمیسیون در جلسه کمیسیون بررسی وارد خاص دانشگاه مطرح می شود .