اطلاعیه های آموزشی و تحصیلات تکمیلی

Return to Full Page
« Back

ثبت نام در سامانه پذیرش مهمان دانشگاه تهران

ثبت نام در سامانه پذیرش مهمان دانشگاه تهران

1396/05/17

دانشجویان متقاضی انتقال به صورت مهمان در سال تحصیلی 97-1396 ( جدید - تمدید ) موظف هستند برای اقدام و بررسی درخواست مهمانی خود در سامانه ثبت درخواست مهمانی به نشانی : http://ems1.ut.ac.ir ثبت نام و مستندات لازم را کد رهگیری سامانه نقل و انتقال وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بارگذاری نمایند .

در صورت عدم بارگذاری مستندات و ثبت اطلاعات در سامانه مذکور تقاضای آنان قابل بررسی نخواهد بود .