بدينوسيله به اطلاع کليه دانشجويان مي رساند که بازه زمانی جهت انجام ارزشيابي الکترونيکي دروس در نيمسال اول 97-96 از روز یکشنبه مورخ 17/10/96 لغايت روزجمعه مورخ 22/10/96 تمدید شده است. دانشجويان محترم در  بازه زماني تعيين شده به سايتems.ut.ac.ir مراجعه نموده و نسبت به انجام ارزشيابي و اطمينان از تاييد آن اقدام نمايند. ارزشيابي براي کليه دروس بايد انجام شود. لازم به ذكر است در صورت عدم انجام ارزشيابي، امكان انتخاب واحد و همچنين رويت نمرات براي دانشجويان وجود نخواهد داشت.

 


اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021