اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی بابازاده
نام عباس
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2176
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک ababazadeh@ut.ac.ir
شماره اتاق 309

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل
کارشناسی مهندسی عمران- عمران, علم و صنعت ایران - 1374
کارشناسی ارشد مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل, دانشگاه صنعتی شریف - 1383
دکتری مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل, دانشگاه صنعتی شریف - 1384

درس های ارائه شده
1 برنامه ریزی وحمل ونقل شهری
2 بهینه سازی
3 مهندسی ترابری
4 مهندسی ترافیک
5 مهندسی ترافیک 2وپروژه
6 مهندسی ترافیک پیشرفته
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 استفاده از مدل مدافع-مهاجم برای تحلیل آسیب پذیری شبکه حمل و نقل همگانی مقاله کنفرانسی 96/11/29 هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 Evaluating Rutting and Fatigue Characteristics of Binder Containing SBS and PPA and Their Relationship with the Mixture Stiffness Parameter مقاله ژورنالی 96/06/10 JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
3 مقایسه الگوریتم‌های گرادیان و PSO در تصحیح ماتریس مبدأ- مقصد کلانشهر تهران مقاله ژورنالی 96/03/01 مجله مهندسی عمران شریف
4 فرمولبندی مسئله تخصیص همگانی در شرایط عدم قطعیت شبکه و ارایه یک الگوریتم کاربردی برای حل آن مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 تخصیص ترافیک دینامیکی چند کلاسی برای مدلسازی سیستم‌های پیشرفته اطلاعات مسافران (ATIS) در شبکه تهران: مقایسه نتایج استاتیکی و دینامیکی مقاله کنفرانسی 95/12/10 شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
6 کاربرد نظریه بازی در تخصیص همگانی در شرایط عدم قطعیت زمان انتظار در ایستگاه مقاله کنفرانسی 95/12/10 شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
7 Evaluation of rutting resistance of asphalt binders and asphalt mixtures modified with polyphosphoric acid مقاله ژورنالی 95/10/28 PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
8 Dynamic Network Pricing to Contain Urban Air Pollutionin Stochastic Environment مقاله ژورنالی 95/07/10 SCIENTIA IRANICA
9 Origin-destination-based truncated quadratic programming algorithm for traffic assignment problem مقاله ژورنالی 95/06/17 Transportation Letters
10 تعمیم روش فرانک- ولف برای حل مساله تخصیص همگانی با محدودیت ظرفیت ناوگان مقاله کنفرانسی 94/12/11 پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 Thorough Review on Transit Assignment Modelling Approaches to Congested Networks مقاله کنفرانسی 94/12/11 15th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
12 ایده سرعت گیر هوشمند بر مبنای سیستم موقعیت یاب جهانی (جی پی اس) مقاله کنفرانسی 94/12/11 پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
13 توسعه یک الگوریتم سریع تخصیص ترافیک دینامیکی – کاربرد برای ارزیابی سیستم‌های مدیریت هوشمند ترافیک در شهر تهران مقاله کنفرانسی 94/12/11 پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 Evaluation of polyphosphoric acid-modified binders using multiple stress creep and recovery and linear amplitude sweep tests مقاله ژورنالی 94/11/28 ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
15 سیستمهای پیشرفته اطلاع‌رسانی به راننده در مدیریت ترافیک شهر تهران مقاله ژورنالی 94/10/01 مدیریت شهری - نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری و روستایی
16 A quantum evolutionary algorithm for the second-best congestion pricing problem in urban traffic networks مقاله ژورنالی 94/09/11 TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY
17 مدلسازی انتخاب زمان عزیمت با استفاده از مدلهای انتخاب گسسته مقاله کنفرانسی 94/08/20 هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
18 بررسی در ایمنی میدان‌ها و معرفی میدان های گل شکل مقاله کنفرانسی 94/08/19 چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای
19 افزایش سطح ایمنی میدان‌ها با استفاده از میدان های توربو مقاله کنفرانسی 94/08/19 چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای
20 طرح پیشنهادی جهت حفظ فاصله تعقیب مجاز در جاده های کشور مقاله کنفرانسی 94/08/19 چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای
21 بررسی ایمنی میدان‌ها و راهکارهای ارتقای آن مقاله کنفرانسی 94/08/19 چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای
22 Effects of Stress Levels on Creep and Recovery Behavior of Modified Asphalt Binders with the Same Continuous Performance Grades مقاله ژورنالی 94/08/10 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
23 مدل‌سازی زمان شروع سفر روزانه با استفاده از مدل لاجیت چندگانه مقاله کنفرانسی 94/07/16 کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
24 دومین همایش ملی معماری، عمران، و توسعه‌ی نوین شهری مقاله کنفرانسی 94/07/13 مدلسازی زمان شروع سفر روزانه با استفاده از مدل لاجیت چندگانه
25 A PSO algorithm for continuous berth allocation problem مقاله ژورنالی 94/03/11 International Journal of Shipping and Transport Logistics
26 Improving Initial Generations in PSO Algorithm for Transportation Network Design Problem مقاله ژورنالی 93/12/09 International Journal of Computer Science & Information Technology
27 الگوریتم فرا-ابتکاری برای قیمت‌گذاری محدوده‌ ترافیکی مقاله کنفرانسی 93/12/06 چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
28 قیمت‌گذاری تراکم در شبکه‌های ترافیکی با در نظرگیری احتمال وقوع تصادف و سیستم پیشرفته اطلاعات مسافر (ATIS) مقاله کنفرانسی 93/12/06 چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
29 حل مسئله تخصیص ترافیک با چند کلاس استفاده¬کننده توسط الگوریتم خطی سازی-تصویر گرادیان مقاله کنفرانسی 93/12/06 چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
30 مدل سازی تابع تأخیر میادین شهری – مطالعه موردی شهر رشت مقاله کنفرانسی 93/12/05 چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
31 اثرات سیاست اولین- بهترین قیمت‌ گذاری بر شاخص‌های عملکردی و زیست‌‌‌محیطی شبکه حمل ‌و نقل شهر تهران مقاله کنفرانسی 93/12/05 چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
32 تاثیر اولین- بهترین قیمت گذاری بر تعداد تصادفات ترافیکی در کلانشهر تهران مقاله کنفرانسی 93/03/03 سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
33 Berth Allocation in Container Ports: A Particle Swarm Optimization Based Approach مقاله کنفرانسی 92/06/03 ASCE Proceedings of PORTS 2013
34 عملکرد شبکه ترافیکی تهران با سیستم‌های پیشرفته‌ی اطلاع‌رسانی به راننده (ATIS) مقاله کنفرانسی 92/01/06 سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
35 کاربرد تابع جریمه پویا در حل مسئله تخصیص همگانی تعادلی با محدودیت ظرفیت ناوگان مقاله کنفرانسی 92/01/06 سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
36 یک الگوریتم سریع بر پایه مسیر برای مسایل تخصیص ترافیک مقاله کنفرانسی 92/01/06 سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
37 حل مسئله تخصیص همگانی متراکم به کمک تابع جریمه پویا مقاله کنفرانسی 91/12/01 دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
38 الگوریتمی فرایابنده برای مسئله طراحی شبکه حمل ‌و ‌نقل مقاله کنفرانسی 91/12/01 دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی ترافیک و حمل و نقل
39 Berth Allocation in Container Ports: A Particle Swarm Optimization (PSO) Based Approach مقاله کنفرانسی 91/08/29 10th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS2012)
40 BERTH ALLOCATION IN CONTAINER PORTS: A PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO) BASED APPROACH مقاله کنفرانسی 91/08/29 The 10th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2012)
41 Application of PSO Algorithm for OD Matrix Estimation in Large Scale Networks مقاله کنفرانسی 91/07/26 10th International Congress on Advances in Civil Engineering
42 A Gradient Projection-Based Linearization Algorithm for Traffic Assignment Problem مقاله کنفرانسی 91/07/26 10th International Congress on Advances in Civil Engineering
43 A Comparison between Gradient Projection Methods for Traffic Assignment Problem مقاله کنفرانسی 91/02/19 Ninth International Congress on Civil Engineering
44 پیش بینی تقاضای بار بنادر مطالعه موردی بندر تجاری کیش مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
45 الگوریتم تخصیص ترافیک بر پایه مسیر با استفاده از حل دستگاههای معادلات خطی مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 Using Logistic Regression to Estimate the Probability of Asphalt Binder Failure at Low Temperatures مقاله کنفرانسی 91/02/19 Ninth International Congress on Civil Engineering
47 A PSO Methahuristic for Origin-Destination Matrix Estimation Problem مقاله کنفرانسی 91/02/19 Ninth International Congress on Civil Engineering
48 Comparison between Path-Based Algorithms for Traffic Assignment Problem مقاله کنفرانسی 90/11/02 TRB 91th Annual Meeting
49 Application of particle swarm optimization to transportation network design problem مقاله ژورنالی 90/04/10 Journal of King Saud University Science
50 شبیه سازی توزیع مسافر در ایستگاه های خطوط همگانی: مقایسه مدل های نیمه متراکم و متراکم مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 The Use of Particle Swarm Optimization in Predicting Fatal Accidents on Tehran Urban Freeways مقاله کنفرانسی 89/09/02 10th International Conference on Traffic and Transportation Engineering
52 کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره مقاله ژورنالی 89/07/01 مجله مهندسی عمران شریف
53 Analysis of the Continuous Berth Allocation Problem in Container Ports Using a Genetic Algorithm مقاله ژورنالی 89/04/04 JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY
54 تخصیص پهلوگیر در بنادر کانتینری با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقاله ژورنالی 89/03/01 مجله مهندسی عمران شریف
55 Optimizing Product Design through a Particle Swarm Induced Logistic Regression Model مقاله ژورنالی 88/12/10 International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology
56 Passenger Origin-Destination Matrix Estimation Employing the Path-Based Formulation of Transit Assignment Probl مقاله کنفرانسی 88/10/20 TRB 89th Annual Meeting
57 راهکارهای رفع مشکلات ایمنی در آزادراههای ایران مقاله کنفرانسی 88/09/03 دومین همایش بین المللی حوادث رانندگی و جادهای
58 ارزیابی تاثیر دوربرگردان بر تصادفات رانندگان جوان در بزرگراه چمران مقاله کنفرانسی 88/09/03 دومین همایش بین المللی حوادث رانندگی و جادهای
59 پرداخت یک مدل تفکیک وسیله جادهای-ریلی-هوایی برای سفرهای بین شهری ایران مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
60 Method of Successive Average for Cell-based Dynamic Traffic Assignment مقاله کنفرانسی 88/03/26 11th CUPUM International Conference
61 حل مسله تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت کمان با استفاده از تابع جریمه مقاله ژورنالی 87/12/01 مجله مهندسی عمران شریف
62 Dynamic Penalty Function Method for the Side Constrained Traffic Assignment Problem مقاله ژورنالی 87/09/11 APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
63 A Network Design Algorithm Employing the Particle Swarm Optimization مقاله کنفرانسی 87/03/20 2008 CSCE Annual Conference
64 Dynamic Penalty Function Method for the Side Constrained Traffic Assignment Problem مقاله کنفرانسی 87/03/20 2008 CSCE Annual Conference
65 مدلسازی تاثیر دوربرگردان بر زمان وقوع تصادفات ترافیکی در بزرگراه چمران مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 مسیله تخصیص همگانی با محدودیت ظرفیت مقایسه کاربردی تابع جریمه و تابع تواتر موثر مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
67 مقایسه روشهای برآورد تقاضای نفتی بندر خلیج فارس مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
68 کاربرد روش جریمه پویا در تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت گره مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
69 QTL analysis for some agronomic traits in barley مقاله کنفرانسی 87/01/25 5the International Crop Science Congress
70 تصحیح ماتریس تقاضای مبد-مقصد در شبکه های همگانی متراکم با استفاده از اطلاعات شمارش حجم مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
71 حل مسیله تخصیص همگانی تعادلی با توابع تواتر مثر مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
72 حل مسله تخصیص ترافیک با محدودیت ظرفیت کمان با استفاده از تابع جریمه مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
73 An investigation of the inheritance procedure and estimating the number of controlling genes of some traits related to grain yield in barley(Hordeum vulgare) Afzal*Radical cross مقاله کنفرانسی 85/06/07 14th National and 2th International conference of Biology
74 A neuro- fuzzy baseddapproach for Optimal trackingof transverse flux ma chines مقاله کنفرانسی 84/06/06 2005IEEe conference on control applicati ons
75 Algorithm for Equilibrium Transit Assignment Problem مقاله ژورنالی 83/10/12 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
76 حل مسیله تخصیص همگانی با محدودیت ظرفیت ناوگان مقاله کنفرانسی 83/02/22 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
77 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 تخصیص پهلوگیر در بنادر كانتینری با اسكله های مجزای متوالی عبادی یالقوزاغاجی محمد کارشناسی‌ارشد 1396.06.20
2 الگوریتم طراحی شبكه گسسته با تقاضای متغیر برای شبكه های ترابری بزرگ مقیاس رحیمی علیرضا کارشناسی‌ارشد 1395.10.29
3 الگوریتم خطی سازی تصویر گرادیان برای مساله تخصیص همگانی مبتنی بر تواتر وحیدی میلاد کارشناسی‌ارشد 1395.06.17
4 تاثیر افزودنی های SBS و PPA بر مقاومت شیارشدگی قیر و مخلوط آسفالتی جعفری محمد دكتری 1395.05.24
5 ایجاد یك مدل انتخاب زمان ترك منزل با استفاده از روش‌های انتخاب گسسته خرمی حامد کارشناسی‌ارشد 1394.06.11
6 الگوریتم خطی سازی مبتنی بر مسیر برای مسائل تخصیص ترافیك چند كلاسی فانی امیرحسین کارشناسی‌ارشد 1393.09.29
7 مقایسه روشهای تخمین ماتریس مبدا - مقصد زیر شبكه و مطالعه موردی برای منطقه 22 تهران بزرگ طالبیان كیاكلایه سیامك کارشناسی‌ارشد 1393.06.20
8 الگوریتم تخصیص ترافیك دینامیكی برای شبكه های بزرگ وزیری بزرگ سیدامیرمحمد کارشناسی‌ارشد 1393.06.20
9 الگوریتم ابتكاری برای قیمت گذاری محدوده ترافیكی در شبكه های استاتیكی هوشمند آروین کارشناسی‌ارشد 1393.06.13
10 یك الگوریتم سیمپلكس‌گونه برای حل مسئله تخصیص ترافیك تابنده میرفرنام کارشناسی‌ارشد 1392.06.31
11 الگوریتم هیبرید مبتنی بر پی اس او برای مسائل طراحی شبكه حمل و نقل با ابعاد بزرگ بخش كلارستاقی كاوه کارشناسی‌ارشد 1391.11.01
12 پیش‌بینی بار و تخصیص اسكله در بنادر كانتینری جوهریان زاده محمد کارشناسی‌ارشد 1391.11.01
13 یك روش فراابتكاری برای تصحیح ماتریس مبدا-مقصد غلامی شه بندی مهرداد کارشناسی‌ارشد 1391.06.30
14 حل مسئله تخصیص همگانی تعادلی درشبكه های متراكم با تابع تواتر موثر محمدی حسین کارشناسی‌ارشد 1390.09.21
15 الگوریتم خطی سازی مبتنی بر مسیر برای مسایل تخصیص ترافیك بزرگ مقیاس جوانی بابك کارشناسی‌ارشد 1390.06.30
16 طراحی شبكه معابر با استفاده از روش ‏PSO‏ ‏ افكار نوید کارشناسی‌ارشد 1389.07.05
17 تعیین نرخ جریان اشباع در تقاطع های چراغدار شهر تهران فلكی ساری یارلقان هوشنگ کارشناسی‌ارشد 1388.07.15
18 اثرات دور برگردان بر وقوع تصادفات ترافیكی در بزرگراهها صابونچی حامد کارشناسی‌ارشد 1387.06.31
19 مسئله تخصیص همگانی با محدودیت ظرفیت: مقایسه كاربردی تابع جریمه و تابع تواتر موثر میربها محمدحمید کارشناسی‌ارشد 1387.06.24
20 اصلاح الگوریتم فرانك ولف برای حل مسئله تخصیص ترافیك با محدودیت های صریح ظرفیت عظیمی غزاله کارشناسی‌ارشد
21 تخصیص ترافیك پویای چند كلاسی برای شبكه های شهری: فرمولبندی و الگوریتم مبتنی بر مسیر جوانی بابك دكتری
22 قیمت گذاری دینامیكی برای جبران تغییرات ظرفیت در شبكه های شلوغ شهری غلامی شه بندی مهرداد دكتری
23 طراحی شبكه معابر با استفاده از روش ‏PSO‏ ‏ افكار نوید کارشناسی‌ارشد
24 تخصیص ترافیك به شبكه معابر با نمایش ناهمفزون و احتمالاتی ابتدا و انتهای سفر پیاده سازی برای یك شبكه واقعی اله بخشی محمد کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021