اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی بهنیا
نام کامبیز
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6694 3249
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک cbehnia@ut.ac.ir
شماره اتاق

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل
کارشناسی -
کارشناسی ارشد -
دکتری -

درس های ارائه شده
1 سمینار
2 طرح فرودگاهها
3 طرح هندسی راه تقاطع ها
4 بهسازی زمین
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Performance of geosynthetic reinforced soil bridge abutments with modular block facing under fire scenarios مقاله ژورنالی 96/02/11 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
2 فرمولبندی مسئله تخصیص همگانی در شرایط عدم قطعیت شبکه و ارایه یک الگوریتم کاربردی برای حل آن مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 کاربرد نظریه بازی در تخصیص همگانی در شرایط عدم قطعیت زمان انتظار در ایستگاه مقاله کنفرانسی 95/12/10 شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
4 بررسی اثر آتش سوزی تانکرهای حمل سوخت بر روی دیوارهای حائل خاک مسلح ژئوسنتتیکی مقاله کنفرانسی 95/03/01 کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش
5 تحلیل آسیب پذیری شبکه های حمل و نقل ریلی در برابر انسداد چندکمانه مقاله کنفرانسی 95/02/27 سومین کنفرانس جامع مدیریت ریسک و HSE
6 Vulnerability Analysis of Railway Networks in Case of Multi-Link Blockage مقاله کنفرانسی 94/12/11 The 15th International Conference on Traffic and Transportation
7 Impacts of disruptions in transportation networks on departure pattern of travelers مقاله کنفرانسی 94/12/11 The 15th International Conference on Traffic and Transportation
8 Robustness analysis of road transportation networks مقاله کنفرانسی 94/12/11 The 15th International Conference on Traffic and Transportation
9 A taxonomic review to recognize the cause and mechanism of transportation network disruptions and analyze the vulnerability of the network after the damage مقاله کنفرانسی 94/12/11 The 15th International Conference on Traffic and Transportation
10 ایده سرعت گیر هوشمند بر مبنای سیستم موقعیت یاب جهانی (جی پی اس) مقاله کنفرانسی 94/12/11 پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
11 بهسازی خاک با ستون های خرده سنگی‌ و برخی کاربردهای آن مقاله ژورنالی 94/11/01 فصلنامه صنعت مقاوم سازی و بهسازی
12 پایدارسازی ترانشهها و خاکریزها با دیوار نگهبان گهواره ای روشی سازگار با محیط زیست مقاله کنفرانسی 94/08/28 اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
13 کاربرد سنگدانه های بازیافتی بتنی در صنعت راهسازی مقاله کنفرانسی 94/08/28 اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
14 بررسی در ایمنی میدان‌ها و معرفی میدان های گل شکل مقاله کنفرانسی 94/08/19 چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای
15 افزایش سطح ایمنی میدان‌ها با استفاده از میدان های توربو مقاله کنفرانسی 94/08/19 چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای
16 بررسی ایمنی میدان‌ها و راهکارهای ارتقای آن مقاله کنفرانسی 94/08/19 چهارمین کنفرانس بین‌المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای
17 بهبود خواص مکانیکی خاکهای رمبنده مقاله کنفرانسی 94/07/22 دومین کنفرانس ملّی مکانیک خاک و مهندسی پی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم
18 صحت سنجی نتایج مدل سازی های عددی بر مبنای روش المان محدود در پروژه های گود برداری مقاله کنفرانسی 94/07/22 دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
19 تأثیر هیدراسیوى اولیه تنتونیت در فرایند اندرکنش هاى با آلاینده آلی تا استفاده از نتایج آزهایش رسوب مقاله کنفرانسی 94/03/25 دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
20 تاثیر هیدراسیون اولیه بنتونیت در فرایند اندرکنش آن با آلاینده آلی با استفاده از نتایج آزمایش رسوب مقاله کنفرانسی 94/03/25 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
21 Simulation and Field Testing of a Railway Falling Weight Deflection Measurement Technique مقاله کنفرانسی 94/02/15 10th International Congress on Civil Engineering
22 مروری بر قابلیتهای روش شبیه سازی دینامیک ملکولی در رفتارشناسی قیر و مخلوطهای آسفالتی مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران
23 ارزیابی اثر افزودن واکس پلی اتیلن بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 ارزیابی اثر افزودن واکس پلی اتیلن بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران،
25 Analytical Assessment of Swamp Ties and High Embankments Using Dynamic Measurement of Deflections for the Maintenance of Railway Track Substructures مقاله کنفرانسی 93/12/11 International Congress on Advanced Railway Engineering
26 تحلیل آسیب‌پذیری شبکه‌های حمل‌ونقل: ارائه یک مرور دسته‌بندی‌شده مقاله کنفرانسی 93/10/09 دومین کنفرانس مدیریت بحران و HSE
27 تحلیل آسیب پذیری شبکه ریلی کشور مقاله کنفرانسی 93/10/09 دومین کنفرانس مدیریت بحران و HSE
28 ارزیابی اقتصادی فازی سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی با فرض وجود عدم قطعیت در متغیرهای اقتصادی: مطالعه موردی متروی قم مقاله ژورنالی 93/09/30 مهندسی حمل و نقل
29 تحلیل و مقایسه فنی کارایی گاردریل های مورد استفاده در ایران در سرعتهای مختلف برخورد با استفاده از شبیه سازی به روش اجزاءمحدود مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 تحلیل اقتصادی سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی بر مبنای ارزش معادل یکنواخت سالانه با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت در نرخ بهره متورم شده مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
31 ارزیابی جابجایی ماندگار درکوله ی پلهای خاک مسلح دراثرزلزله مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 Using Analytic Hierarchy/Network Process (AHP/ANP) in Developing Countries: Shortcomings and Suggestions مقاله ژورنالی 93/02/07 The Engineering Economist
33 ارزیابی اقتصادی (تحلیل هزینه-فایده) پروژه‌های حمل‌ونقل انبوه شهری: از رویکرد فعلی در کشور تا روش‌های موجود در کشورهای توسعه یافته اقتصادی مقاله کنفرانسی 92/12/06 سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
34 بررسی تاثیر آلودگی نفتی بر روی ضریب هدایت هیدرولیکی خاک مقاله کنفرانسی 92/07/30 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
35 بررسی جامع مدلهای تعینی قطعی و احتمالی پیش بینی زوال روسازی مقاله کنفرانسی 91/11/24 اولین کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل
36 Shaking table test on reduced-scale mechanically stabilized earth walls with different reinforcement lengths مقاله کنفرانسی 91/07/03 15 World Conference on Earthquake Engineering
37 مطالعه روش های زهکشی به کار گرفته شده در بهبود شرایط ژئوتکنیکی سه پروژه اجرایی مقاله کنفرانسی 91/03/24 سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
38 Computational Inverse Technique in ondestructive Detection of Flaws in Railway Tracks Using Genetic Algorithm مقاله کنفرانسی 91/02/19 9th International Congress on Civil Engineering, May 8-10, 2012 Isfahan University of Technology (IUT), Isfahan, Iran
39 ملاحظاتی درباره اثر شیب بار بر ضرایب ظرفیت باربری لرزه ای پی نواری مقاله ژورنالی 90/07/04 Civil Engineering Infrastructures journal
40 Dynamic analysis of partially embedded structures considering soil - structure interaction in time domain مقاله ژورنالی 90/06/16 MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING
41 بررسی تجربی تاثیر عمق مدفون در عملکرد لرزه ای دیوارهای خاک مسلح با استفاده از آزمایش میز لرزه مقاله کنفرانسی 90/06/12 اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال
42 نگاهی به تجارب کشورهای مختلف در اجرای برنامه عملکرد بلند مدت روسازی (LTPP) مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران
43 بررسی تاثیر در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه بر تغییر محل تراز پایه در سازه های نیمه مدفون مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 بررسی تاثیردر نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ دینامیکی سازه نیمه مدفون در حوزه زمان مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 ارزیابی عملکرد دیوارهای بتن مسلح در زلزله به روش بار افزون مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 فن آوریهای هشدار دهنده و اطلاع رسانی درون خودرو؛ کمک به بهبود ایمنی یا موجب حواسپرتی راننده مقاله کنفرانسی 87/02/01 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 تعیین قابلیت قطار هوایی به عنوان سیستم حمل و نقل انبوه شهری مقاله کنفرانسی 86/12/07 هفتمین کنفرانس حمل و نقل و ترافیک ایران – سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
48 بررسی شیبهای میخکوبی شده تحت اثر زلزله مقاله کنفرانسی 86/10/07 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
49 روش گام به گام ایمن سازی و انجام تحقیقات در مورد نقاط حادثه خیز و مطالعه موردی چند نقطه حادثه خیز استان خراسان مقاله کنفرانسی 85/12/07 هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
50 انتخاب گزینه‌های مناسب تصمیم‌گیری برای انجام مطالعات امکان‌سنجی ناوگان ریلی درون شهری با مطالعه موردی کلیه مونوریل‌های موجود در جهان مقاله کنفرانسی 85/10/02 همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور "چالش‌ها و فرصت‌ها"
51 انتخاب گزینه مناسب تصمیم گیری برای انجام مطالعات امکان سنجی ناوگان ریلی درون شهری مقاله ژورنالی 85/10/01 جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف
52 تحلیل کارآمدی سیستم مونوریل در حمل‌و‌نقل انبوه شهری مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
53 نقش شاخص ظرفیت به هزینه در انتخاب سیستم‌های حمل و نقل ریلی شهری مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
54 تحلیل کارآمدی سیستم منوریل مقاله ژورنالی 85/02/01 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
55 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مدلسازی عددی اثر پارامترهای هندسی و مكانیكی در رفتار ستون های خرده سنگی ذاكری نیا مجید کارشناسی‌ارشد 1396.06.20
2 بررسی اثرات آتش سوزی برروی دیوارهای خاك مسلح ژئوسنتتیكی (بانگاه ویژه به كوله پلها) یاری وند اكبر دكتری 1396.02.18
3 تاثیرات طراحی پیشرفته راه بر هزینه های ساخت و نگهداری راه ، مطالعه موردی جاده وارماوا شهر دربندیخان استان سلیمانیه كشور عراق عزه م حسن کارشناسی‌ارشد 1395.10.25
4 مقایسه عملكرد ستون های خرده سنگی با دیگر روش های بهسازی شهركی مرضیه کارشناسی‌ارشد 1395.10.22
5 مقایسه عملكرد ستون های خرده سنگی با دیگر روش های بهسازی خاك شهركی مرضیه کارشناسی‌ارشد 1395.10.22
6 بررسی نشست آنی و تحكیمی در زمین های بهسازی شده توسط روش اختلاط عمیق (DSM) نوارچی نگین کارشناسی‌ارشد 1395.10.20
7 تحلیل دیوارهای خاك مسلح با عرض محدود در جلوی شیروانیهای میخكوبی شده مرتضوی سیدعلیرضا کارشناسی‌ارشد 1395.05.26
8 بررسی چسبندگی روكش آسفالتی بر روی روسازی بتن غلتكی سامع علیرضا کارشناسی‌ارشد 1395.04.21
9 تحلیل آسیب‌پذیری شبكهی حمل و نقل بر اساس مدل‌سازی انتخاب مسیر و انتخاب زمان ترك منزل مسافران المطهری سیدامیرمسعود کارشناسی‌ارشد 1394.06.18
10 بررسی نقش یادگیری درفرایند رفتار دینامیك روز- به - روز مسافران ساعدی گرمی رامین کارشناسی‌ارشد 1393.06.13
11 بررسی نقش یادگیری در فرآیند رفتار دینامیك روز - به -روز مسافران ساعدی گرمی رامین کارشناسی‌ارشد 1393.06.13
12 شناسایی و پیشگیری ریسك های ژئوتكنیك حین گودبرداری عمیق شهری كریمی پور محمدحسین کارشناسی‌ارشد 1393.06.12
13 بررسی عملكرد كوله های خاك مسلح بر زمین های سست بهسازی شده با ستون شنی نمیری آرمین کارشناسی‌ارشد 1393.06.03
14 بررسی رفتار لرزه ای دیوار خاك مسلح با عرض محدود در جلوی شیروانی میخ كوبی شده كمالی محمدمهدی کارشناسی‌ارشد 1393.05.18
15 تحلیل رفتار گاردریل در هنگام برخورد با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود شهابی كیا آرش کارشناسی‌ارشد 1393.03.31
16 بررسی جابه‌جایی ماندگار در كوله پل‌های خاك مسلح در اثر زلزله موسوی كانی سیدمحسن کارشناسی‌ارشد 1393.03.31
17 تحلیل لرزه‌ای سازه‌های خاكی- فولادی به روش جرم متمركز ابراهیمی ازندریانی حسین کارشناسی‌ارشد 1392.09.17
18 تحلیل فازی هزینه - فایده پروژه های سیستم های ریلی برای پوشش عدم قطعیت در اجرای پروژه بر اساس زمان بندی: مطالعه موردی سیستم مترو قم عباس تبار سجاد کارشناسی‌ارشد 1392.08.07
19 تحلیل فازی هزینه - فایده پروژه های سیستم های ریلی برای پوشش عدم قطعیت در اجرای چروژه بر اساس زمان بندی عباس تبار سجاد کارشناسی‌ارشد 1392.08.07
20 تحلیل عددی و آزمایشگاهی ظرفیت باربری ستون های شنی و بهینه سازی آنها میرشكاری مرتضی کارشناسی‌ارشد 1392.03.11
21 مقایسه روش اجزای محدود و روش تعادل حدی در طراحی بناهای خاك مسطح و تطابق آن ها با مدل آزمایشگاهی در شرایط زلزله كیانی محمدعلی کارشناسی‌ارشد 1391.07.03
22 روش‌های زهكشی در راه‌ها و اثرات آن در خرابی بستر راه باجلان محمد کارشناسی‌ارشد 1390.07.13
23 بررسی دور (بربلندی) در قوسهای تند راه آهن مطالعه موردی را آهن لرستان مرادی مزرعه نو علی کارشناسی‌ارشد 1390.07.13
24 توسعه سیستم مدیریت روسازی بتنی بر تحلیل ریسك عدم قطعیت صولتی فر نادر کارشناسی‌ارشد 1390.06.30
25 توسعه سیستم مدیریت روسازی بتنی بر تحلیل ریسك عدم قطعیت در فرایند زوال صولتی فر نادر کارشناسی‌ارشد 1390.06.30
26 تحلیل دیوارهای خاك مسلح با عرض محدود در جلوی شیروانی های میخ كوبی شده رحیمی روزبه کارشناسی‌ارشد 1390.06.26
27 تاثیر به كارگیری روش اختلاط خاك در عمق دی اس ام در كنترل نشست پی ها رهائی علی کارشناسی‌ارشد 1389.12.21
28 تدوین شاخص برای خرابی های روسازی راه در ایران آقائی یوسف آباد فخرالدین کارشناسی‌ارشد 1389.09.14
29 بررسی ضوابط و معیارهای فنی در طراحی خطوط راه آهن سریع السیر پورجعفردوست اباذر کارشناسی‌ارشد 1389.07.14
30 طراحی شبكه معابر با استفاده از روش ‏PSO‏ ‏ افكار نوید کارشناسی‌ارشد 1389.07.05
31 بررسی تاثیر خاك بر پاسخ دینامیكی سازه های نیمه مدفون در برابر زلزله با در نظر گرفتن ‏اثرات اندركنش خاك- سازه ‏ محمودپوركتبه ساناز کارشناسی‌ارشد 1389.06.30
32 بررسی پایداری دیوارهای خاك مسلح دریایی بااستفاده از روش جاذبه هم چسب اسداللهی دهقی رضا کارشناسی‌ارشد 1388.04.28
33 بررسی روشهای استفاده از ژئوسنتیك در ارتقاء كیفیت اسدی درباغی مرتضی کارشناسی‌ارشد 1388.02.19
34 تحلیل و طراحی دینامیكی دیوارهای خاك مسلح در برابر زلزله و مقایسه با روشهای متعارف غفوری منا کارشناسی‌ارشد 1387.12.14
35 تاثیر بكارگیری روش اختلاط خاك در عمق (DSM) در بهبود ظرفیت باربری پیهای سطحی و مقایسه با پیهای عمیق كلهر حسام کارشناسی‌ارشد 1387.06.31
36 تدوین مدل بهینه سازی زمان- هزینه- منابع با استفاده از روش های تكاملی و مطالعه موردی یك پروژه عمرانی توكلان مهدی کارشناسی‌ارشد 1387.04.15
37 برنامه ریزی برای استفاده همزمان از فرودگاه‌های امام خمینی و مهرآباد با توجه به زمان سفر و راههای دسترسی قاسمی نژاد سعید کارشناسی‌ارشد 1387.03.20
38 بررسی شیبهای میخكوبی شده تحت اثر زلزله اسوده خلجانی سیده عاطفه کارشناسی‌ارشد 1386.08.20
39 انتخاب مصالح و طرح رویه های انعطاف پذیر برای شرایط فلاح چولاندیمی رضا کارشناسی‌ارشد 1386.05.14
40 نگرشی بر استفاده از ژئوسنتتیكها در زیرسازی راه ها و مطالعه موردی عبور راه و تاسیسات صنعتی از خور جعفری (كاربرد خاص ژئوسنتتیك) رضایی سرابی ایدین کارشناسی‌ارشد 1386.04.25
41 یكپارچه سازی سیستم حمل و نقل عمومی در اصفهان صلواتی علی رضا کارشناسی‌ارشد 1386.03.30
42 طراحی شبكه معابر با استفاده از روش ‏PSO‏ ‏ افكار نوید کارشناسی‌ارشد
43 تحلیل عددی دو بعدی ظرفیت باربری ستون های خرده سنگی با استفاده از نرم افزار FLAC محمدی امناب سامان کارشناسی‌ارشد
44 بررسی عددی و آزمایشگاهی عملكرد ستون های شنی برای بهبود عملكرد پی های سطحی در شرایط روانگرایی شرافت ناصری علی کارشناسی‌ارشد
45 ارائه ساختار مناسب مشاركت عمومی خصوصی در پروه های بزرگ حمل ونقل ریلی مكی ابادی سیدرضا دكتری
46 بهینه سازی سامانه حمل و نقل ریلی با رویكرد بررسی خطر پذیری حمل كالای خطرناك باوند كامروز کارشناسی‌ارشد
47 ارائه روش افزایش برگشت پذیری شبكه ریلی در برابر آسیب: مطاللعه موردی مكانیابی قطارهای امداد در شبكه ریلی متعامل با سیستم جاده ای بابابیك مصطفی دكتری
48 كاهش ارتعاشات ناشی از حركات قطارها با استفاده از موانع انتشار امواج یارمحمدی فربد کارشناسی‌ارشد
49 ارزیابی غیرمخرب تكیه?گاه خطوط راه?آهن حاجی عبدالرزاق پریسا دكتری
50 مدل سازی و تحلیل نحوه تصمیم گیری سفره های بلند مهاجران متقیان منظم كمیل کارشناسی‌ارشد
51 ارزیابی خصوصیات مكانیكی و دوام بتن متخلخل در برابر چرخه های ذوب و انجماد به عنوان رویه در روسازی های بتنی محمدطاهری بهرام کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021