اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی حسینی
نام عبدالله
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2271
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک hosseiniaby@ut.ac.ir
شماره اتاق 368

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی مهندسی عمران, تهران - 1362
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه, دانشگاه تهرن - 1365
دکتری مهندسی عمران-سازه-زلزله, دانشگاه صنعتی شریف - 1383

درس های ارائه شده
1 روش های ساخت
2 ماشین آلات ساختمانی
3 مدیریت ماشین آلات ساخت
4 تعمیر و تقویت سازه های بتنی و فولادی
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 A stochastic model of cash flow forecasting considering delays in owners’ payments مقاله ژورنالی 96/12/14 Construction Management and Economics
2 Experimental and numerical assessment of in-plane monotonic response of ancient mortar brick masonry مقاله ژورنالی 96/08/10 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
3 Seismic retrofitting of old-type RC columns with different lap splices by NSM GFRP and steel bars مقاله ژورنالی 96/06/24 Structural Design of Tall and Special Buildings
4 بهسازی لرزه ای دیوارهای بنایی آسیب پذیر آجر رسی و ملاتهای سیمانی با استفاده از تسلیح مغزه پیش تنیده مقاله کنفرانسی 96/05/25 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر
5 Improving seismic performance of old-type RC frames using NSM technique and FRP jackets مقاله ژورنالی 96/04/21 ENGINEERING STRUCTURES
6 Local behavior of column-tree connections with considering bolt-hole clearance and bolt pretension effects مقاله ژورنالی 96/03/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
7 Providing a Model to Select an Optimum Multifamily Housing Method in Iran مقاله ژورنالی 96/03/11 Journal of Architectural Engineering
8 بهسازی لرزه ای دیوارهای بنایی آسیب پذیر آجر رسی و ملات گل آهک با استفاده از تسلیح مغزه پیش تنیده مقاله کنفرانسی 96/03/04 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران
9 بهسازی لرزهای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مقاله کنفرانسی 95/10/13 اولین همایش تخصصی توانمندسازی بناهای تاریخی در برابر زلزله
10 Experimental Evaluation of Seismically and Non-Seismically Detailed External RC Beam-Column Joints مقاله ژورنالی 95/03/28 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
11 Rehabilitation of earthquake damaged external RC beam-column joints by joint enlargement using prestressed steel angles مقاله ژورنالی 94/10/11 Earthquake Engineering and Structural Dynamics
12 effect of bolt-hole clearance on seismic performance of column-tree moment resisting frames with reduced beam section مقاله کنفرانسی 94/10/08 3rd international congress on civil engineering, architecture and urben development
13 بررسی چالش های صنعتی سازی ساختمان در ایران و پیشنهاد راهکارهای عملی مقاله کنفرانسی 94/10/08 سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
14 مروری بر تعاریف ارائه شده برای صنعتی سازی ساختمان و بررسی تاثیرات بالقوه آن در صنعت ساخت مقاله کنفرانسی 94/10/08 سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
15 بررسی تاثیر پیش تنش پیچ در عملکرد لرزه ای قاب های خمشی دارای تیر با مقطع کاهش یافته و اتصال درختی مقاله کنفرانسی 94/09/16 ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
16 بررسی شیوه ساخت top-down method در پروژه اجراشده ی شبستان زیرین صحن امام هادی (ع) حرم حضرت معصومه (س) مقاله کنفرانسی 94/07/22 دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
17 بررسی آزمایشگاهی و مقایسه رفتار کششی غیرمستقیم بتن الیافی هیبریدی با بتن الیافی مقاله کنفرانسی 94/05/07 اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
18 ارائه رابطه ای جهت محاسبه ظرفیت برش اصطکاکی در فصل مشترک بتن جدید و قدیم، با استفاده از آرماتورهای دوخت براساس نتایج آزمایشگاهی مقاله کنفرانسی 94/03/25 کنفرانس بین المللی انسان معماری عمران شهر
19 بررسی تحلیلی رفتار سیستم لرزه¬ای مهاربند کمانش¬تاب همگرای متعارف با مهاربند کمانش¬تاب طول کوتاه در هندسه X مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین¬المللی مهندسی عمران
20 بررسی تحلیلی رفتار سیستم لرزه ای مهاربند کمانش تاب همگرای متعارف با مهاربند کمانش تاب طول کوتاه در هندسه x مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
21 Stochastic Framework for Cash Flow Forecasting Considering Owner's Delay in Payment by Use of Monte Carlo Simulation مقاله کنفرانسی 94/02/02 51st ASC Annual International Conference Proceedings
22 بررسی آزمایشگاهی و مقایسه رفتار فشاری بتن الیافی هیبریدی با بتن الیافی مقاله کنفرانسی 93/11/16 اولین همایش ملی مهندسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار
23 بهینه سازی سطح مقطع مهاربندهای کمانش ناپذیر در ارتفاع سازه با درنظر گرفتن خستگی کم سیکلی مقاله کنفرانسی 93/09/27 اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
24 بررسی اثر توام تحلیل غیرخطی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی قابهای مهار بندی شده ی کمانش ناپذیر مقاله کنفرانسی 93/09/26 چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
25 بهینه یابی مهاربندهای کمانش ناپذیر در ارتفاع قابهای دوبعدی فلزی براساس توزیع یکنواخت تغییر مکان جانبی نسبی مقاله کنفرانسی 93/09/25 دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری
26 Seismic retrofit of external RC beam–column joints by joint enlargement using prestressed steel angles مقاله ژورنالی 93/09/24 ENGINEERING STRUCTURES
27 Experimental and numerical developing of reduced length buckling-restrained braces مقاله ژورنالی 93/07/09 ENGINEERING STRUCTURES
28 کاربرد بتن الیافی در جایگزینی تسلیحات متداول در پوشش های قطعات پیش ساخته تونل های حفاری شده با دستگاه TBM مقاله کنفرانسی 93/06/11 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
29 Experimental and numerical developing of reduced length buckling- restrained braces.1 مقاله ژورنالی 93/06/01 ENGINEERING STRUCTURES
30 An Experimental Evaluation of Shear and Torsional Behavior in Concrete Blocks Reinforced with Polymer Belt مقاله ژورنالی 93/05/10 Global Journal of Science, Engineering and Technology
31 بررسی عملکردی ساختمانهای بتن مسلح مجهزشده به میراگر فلزی TADAS مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 بررسی عملکردی سازه های نیروگاهی سالن توربین و ژنراتور گاز (GTH ، GGH) مجهزشده به مهاربند BRB مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 ارزیابی فنی و اقتصادی استفاده از سیستم جداگر لرزه ای در سازه نیروگاهی ساختمان کنترل مرکزی (CCB) مقاله کنفرانسی 92/12/08 دومبن کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
34 بررسی عملکردی سازه نیروگاهی سالن توربین بخار (STH) مجهز شده به میراگر TADAS و مهاربند BRB مقاله کنفرانسی 92/12/08 دومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
35 Optimum Performance-Based Seismic Design Using a Hybrid Optimization Algorithm مقاله ژورنالی 92/10/11 MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING
36 Effects of joint flexibility on lateral response of reinforced concrete مقاله ژورنالی 92/10/11 ENGINEERING STRUCTURES
37 طراحی و کاربرد سیستم کنترل غیر فعال TADAS در سازه های مقاوم در برابر زلزله مقاله کنفرانسی 92/10/04 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد و چهارمین کنفرانس ملی کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازه
38 طراحی و کاربرد سیستم کنترل غیرفعال TADAS در سازه های مقاوم در برابر زلزله-بخش اول:مطالعه تحلیلی و آزمایشگاهی میراگر مقاله کنفرانسی 92/10/04 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد و چهارمین کنفرانس ملی کاربرد فولادهای پر استحکام در صنعت سازه
39 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part I: Methodology - مقاله ژورنالی 92/09/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
40 A reliability-based methodology for considering corrosion effects on fatigue deterioration in steel bridges - Part II: Case study of Neka Bridge - مقاله ژورنالی 92/09/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
41 Assessment of shear transfer capacity of non-cracked concrete strengthened with external GFRP strips مقاله ژورنالی 92/05/10 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
42 Introduction To Shear Slotted Bolted Connection (SSBC) In Moment Resisting Frames مقاله کنفرانسی 92/03/22 Introduction To Shear Slotted Bolted Connection (SSBC) In Moment Resisting Frames
43 Life-cycle prediction of steel bridges using reliability-based fatigue deterioration profile: Case study of neka bridge مقاله ژورنالی 92/03/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
44 Review on Bond Behavior of Near Surface Mounted Method in Concrete sSstsrsumctsudrnecsb مقاله کنفرانسی 92/03/08 SE-50EEE. International Conference on Earthquake Engineering
45 Experimental evaluation of external RC beam-column joint with non-seismic detailing مقاله کنفرانسی 92/02/09 The fourth International Conference on Concrete and Development
46 Application of TADAS Metallic Dampers in Seismic Rehabilitation of RC Structures مقاله کنفرانسی 92/02/09 The fourth International Conference on Concrete and Development
47 Seismic Retrofitting of non-Seismic Detailing External RC Beam- Column Joints by Joint Enlargement Using Steel Angles مقاله کنفرانسی 92/02/09 The fourth International Conference on Concrete and Development
48 Effect of joint flexibility on the overall performance of reinforced concrete structures مقاله کنفرانسی 92/02/09 The fourth International Conference on Concrete and Development
49 Nonlinear Beahavior of Post-tensioned Precast Concrete Coupling Beam Systems مقاله کنفرانسی 92/02/09 The fourth International Conference on Concrete and Development
50 experimental investigation of square rc column strenghened with near surface mounted gfrp bars subjected to axial and cyclic lateral loads مقاله ژورنالی 91/10/12 مجله مهندسی عمران شریف
51 بررسی رفتاری و مقایسه عملکردی سازه نیروگاهی ساختمان کنترل مرکزی (CCB) متداول و مجهز به سیستم جداگر لرزه ای LRB مقاله کنفرانسی 91/09/28 چهارمین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی (گاز، سیکل ترکیبی، بخاری)
52 بررسی رفتاری و مقایسه عملکردی سازه نیروگاهی سازه نیروگاهی سالن توربین و ژنراتور گاز (GTH & GGH) متداول و مجهز به مهاربند BRB مقاله کنفرانسی 91/09/28 چهارمین کنفرانس صنعت نیروگاههای حرارتی (گاز، سیکل ترکیبی، بخاری)
53 Damped outrigger system part 1: Optimum belt truss location using genetic algorithm مقاله ژورنالی 91/09/11 European Journal of Scientific Rsearch
54 Reduced length buckling restrained brace using steel plates as restraining segment مقاله کنفرانسی 91/07/03 15th World Conference on Earthquake Engineering
55 Analytical Investigation of Seismic Performance of Exterior RC Beam-Column Joints Rehabilitated with New Scheme مقاله کنفرانسی 91/07/02 15WCEE
56 Effect of The Optimal Number of Metallic Dampers on The Seismic Response of Frame Structures مقاله کنفرانسی 91/07/02 15wcee
57 Experimental evaluation of new technique for seismic retrofitting of external RC Beam-Column joint with Non Seismic Detailing مقاله کنفرانسی 91/07/02 15WCEE
58 Strategic Planning of the National Bridge Stock of Iran مقاله ژورنالی 91/06/01 Civil Engineering Infrastructures journal
59 Application of Dampers in High-rise Buildings to Enhance Seismic Performance مقاله کنفرانسی 91/04/04 4th international conference on seismic retrofitting
60 Cash flow forecasting in projects using fuzzy approach مقاله کنفرانسی 91/02/19 9th International Congress on Civil Engineering
61 پیش بینی زمان تعمیر و زمان جایگزینی پلهای فلزی راه آهن (مطالعه موردی: پل ریلی و خرپایی نکا مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
62 تاثیر اندرکنش خاک وسازه بر رفتار ساختمانهای بتن آرمه کوتاه قاب خمشی مقاوم سازی شده با دیوار برشی مقاله کنفرانسی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
63 بررسی اثرات انعطاف پذیری خاک برعملکردقابهای خمشی بتن آرمه در آنالیز پوش آور مقاله کنفرانسی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
64 Shear-transfer in pre-cracked concrete strengthened with external FRP strips مقاله کنفرانسی 90/03/18 fib Symposium PRAGUE 2011-Concrete engineering for excellenceand efficiency
65 shear transfer in pre-cracked concrete strengthened with external FRP srips مقاله کنفرانسی 90/03/18 fib symposium prague 2011
66 AN ANALYTICAL STUDY OF LOW CYCLE FATIGUE EFFECTS IN BUCKLING RESTRAINED BRACES مقاله کنفرانسی 90/03/04 3rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering
67 An Analytical study on Low Cycle Fatigue effects in Buckling Restrained Braces مقاله کنفرانسی 90/03/04 3rd Computational Methods in Structural Dynamics and earthquake Engineering
68 Assessment of Shear Friction Capacity of Initially uncracked Concrete Strengthened with External GFRP Strips مقاله کنفرانسی 90/02/26 6th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
69 SURVEY OF MAXIMUM DISPLACEMENT RATIO (C1) IN REHABILITATION CODES FOR SHORT PERIOD BUILDINGS ON SOFT SOIL UTILIZING ACCELEROGRAMS OF IRAN مقاله کنفرانسی 90/02/26 Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering
70 The Advantages of Reducing the Length of Yielding Segment in Seismic Performance of Buckling Restrained Braced Frames مقاله کنفرانسی 90/02/26 Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering
71 The Advantage of Reducing the Length of Yeilding Segment im Seismic Performance of Buckling Restrained Braced Frames مقاله کنفرانسی 90/02/26 Sixth International Conference of seismology and Earthquake Engineering
72 انتخاب سیستم ساختمانی مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره AHP گروهی مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
73 انتخاب سیستم ساختمانی مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره AHP گروهی مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
74 Assessment of shear friction capacity of pre-cracked concrete strengthened with external GFRP strips مقاله کنفرانسی 89/11/19 first middle east conference on smart monitoring, assessment and rehabilitation of civil structures
75 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تاخیر و افزایش هزینه در پروژههای احداث سیلو مقاله کنفرانسی 89/10/26 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
76 Application and performance of composite materials مقاله کنفرانسی 89/10/06 The 2nd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application
77 ارزیابی ظرفیت برش اصطکاکی بتن مسلح مقاوم سازی شده با الیاف پلیمری خارجی مقاله کنفرانسی 89/07/28 سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
78 Assessment of Shear Friction Capacity of Concrete Strengthened with External FRP Strips مقاله کنفرانسی 89/07/13 3rd International Conference on Seismic Retrofitting Tabriz Iran
79 Nonlinear Seismic Evalution of an Innovative Energy Absorber Bracing with Self-Tightening Device مقاله کنفرانسی 89/07/05 International congress on advamce in civil engineering
80 Seismic Assessment of Concentrically Braced Farmes Equipped with an Innovative Buckling Prevening Hydraulic Damper مقاله کنفرانسی 89/06/10 5th world conference on structural control and monitoring
81 SEISMIC ASSESSMENT OF CONCENTRICALLY BRACED FRAMES EQUIPPED WITH AN INNOVATIVE BUCKLING PREVENTING HYDRAULIC DAMPER مقاله کنفرانسی 89/04/21 5th World Conference on Structural Control and Monitoring
82 Improving Seismic Performance of Concentrically Braced Frames Using an Innovative Hydraulic Damper مقاله کنفرانسی 89/03/19 CSCSE
83 Selecting Appropriate Structural System: Application of PROMETHEE Decision Making Method مقاله کنفرانسی 89/01/10 Second International Conference on Engineering Systems Managements and its Applications
84 Seismic Assessement of an innovative non-buckling brace مقاله کنفرانسی 88/12/18 first makassar international conference on civil engineering
85 مقایسه روش‌های دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای جهت بدست آوردن تغییر‌مکان هدف مقاله کنفرانسی 88/12/05 کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها
86 ارزیابی مقاومت برشی اصطکاک در بتن با استفاد از نوارهای الیاف خارجی FRP مقاله کنفرانسی 88/12/05 کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها
87 Effect of Internal Shear Steel Reinforcement on the Performance of RC Beams Strengthened in Shear With FRP Sheets مقاله کنفرانسی 88/09/18 Asia Pacific Conference on FRP in Structures
88 ارائه روش طراحی لرزه ای بهینه قابهای خمشی منظم، بر اساس توزیع یکنواخت خسارت مقاله کنفرانسی 88/08/26 چهارمین همایش ملی استاندارد 2800
89 بهینه سازی پارامترهای کنترل در سازه با استفاده از نوعی بادبند جاذب انرژی ابتکاری مقاله کنفرانسی 88/08/26 چهارمین همایش ملی نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد 2800 حل و آینده
90 ارائه الگوی بار جانبی برای طراحی لرزه ای قابهای خمشی منظم مقاله کنفرانسی 88/08/15 اولین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن
91 بهبود رفتار ستون های مستطیلی با اجرای ژاکت بتنی و مقایسه آن با ستون های مقاوم ه باسازی شد FR مقاله کنفرانسی 88/08/15 نخستین کنفرانس بین المللی بتن
92 بهبود رفتار ستونهای مستطیلی با اجرای ژاکت بتنی و مقایسه آن با ستونهای مقاوم سازی شده با FRP مقاله کنفرانسی 88/08/15 نخستین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن
93 Analytical model for bond-slip behavior under monotonic loading in concrete مقاله کنفرانسی 88/08/05 The First National Conference on Engineering and Management of Infrastructures
94 ارزیابی مدل سود-هزینه جهت ارزیابی اقتصادی پروژهای بهسازی لرزه ای در ساختمانهای موجود مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
95 ارائه مدل تحلیلی اجزای محدود به منظود بررسی رفتار چرخه ای مهاربند کمانش ناپذیر (BRB) مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها
96 ارایه نوعی بادبند جاذب انرژی ابتکاری به صورت صرا کششی با ابزار خود سفت کننده مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
97 Effect of the Optimal Number of Metallic Dampers on the Seismic Response of Frame Structures مقاله کنفرانسی 88/05/13 7th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference 2009
98 Stress-Strain Behavior of Square RC Columns Confined with Pre-Stressed and Non-Stressed and Non-Pre-Stressed Non-Laminated CFRP Straps مقاله کنفرانسی 88/04/22 9th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures
99 Effect of Internal Steel Shear Reinforcement on Effectiveness of Externally Bonded FRP in RC neams Strengthened in Shear مقاله کنفرانسی 88/04/22 9th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures
100 An experimental study on structural behaviour of rectangular RC columns damaged by rebars corrosion and strengthening them with FRP مقاله کنفرانسی 88/04/22 9th International symposium on fiber reinforced polymer reinforcement for concrete structures
101 بررسی اثرات دورپیچ FRP بر روی رفتار لغزش-پیوستگی میلگرد با بتن مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
102 ارایه نوعی بادبند جاذب انرژی ابتکاری به صورت صرفا کششی با ابزار خود سفت کننده مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
103 ارایه یک روش ساده بمنظور انتخاب اولیه مشخصات میراگرهای فولادی در طراحی بهینه سازه های کوتاه مرتبه مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
104 برآورد و مقایسه ضرایب رفتار قابهای مهاربندی شده با المانهای کمانش ناپذیر مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
105 ارزیابی شاخص کارایی بهسازی لرزه ای در ساختمانهای موازی کوپل شده با میراگرها مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
106 بهینه سازی توزیع میراگرهای انرژی از نوع فولادی در ارتفاع سازه با استفاده از الگوریتم ژنتیک مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
107 بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی اثر خوردگی آرماتور بر مقاومت و شکل پذیری ستونهای بتن آرمه تحت اثر بار محوری و مقاوم سازی با الیاف کامپوزیتی FRP مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
108 An experimental study on structural behaviour of rectangular RCcolumns damaged by rebars corrosion and strengthening them with FRP مقاله کنفرانسی 88/02/07 3rd International Conference on Concrete and Development
109 Effects of FRP wrapping on the bond-slip behavior of reinforcing bar مقاله کنفرانسی 88/02/07 3rd International Conference on Concrete and Development
110 3D finite element modelling of bond-slip between rebar and concrete in pull-out test مقاله کنفرانسی 88/02/07 3rd International Conference on Concrete and Development
111 Improvement in Axial Stress-Strain Behavior of Cloumns Using Pre-Stressed Non-Laminated FRP مقاله کنفرانسی 88/02/07 the Third International Conference on Concrete Development
112 Improvement in axial stress-strain behavior of columns using pre-stressed non-laminated FRP مقاله کنفرانسی 88/02/07 3rd International Conference on Concrete and Development
113 Application of a Genetic Algorithm for Optimal Passive Control of Building with Metallic Damper مقاله کنفرانسی 88/02/03 10th WSEAS International Conference on EVOLUTIONARY COMPUTING (EC09
114 Application of Genetic Algorithm for Optimal of Metallic Dampers Distribution in Structures مقاله کنفرانسی 87/12/07 International Conference on Earthquake and Structural Engineering
115 ارزیابی اقتصادی پروژه های بهسازی لرزه ای در ساختمان های موجود با روش تحلیل سود-هزینه و کاریرد نمودارهای آسیب پذیری مقاله کنفرانسی 87/10/14 سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
116 توسعه مدل رفتار محوری تنش-کرنش بتن محصور شده با آرماتورهای فولادی به بتن محصور شده با کامپوزیت FRP بر اساس تئوری پلاستیسیته مقاله کنفرانسی 87/06/05 چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور
117 اثر سطوح مختلف اوره و ملاس بر تجزیه پذیری ماده خشک، پروتئین خام، آزمون گاز و برآورد انرژی متابولیسمی پوسته پسته سیلو شده مقاله کنفرانسی 87/03/11 اولین همایش ملی علوم دامی و آبزیان
118 ارزیابی آسیب پذیری و ارایه طرح بهسازی لرزه ای موردی یک دستگاه پل در شهر تهران مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
119 مطالعه موردی بهسازی لرزه ای ساختمان بتنی با قاب خمشی با اضافه نمودن دیوارهای برشی شکل پذیر شده با کامپوزیت پلیمری الیاف GFRP در مقایسه با افزودن دیوارهای برشی معمولی مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
120 Assessment of Reperesentative Parameters in Electrochemical Chloride Extraction ( ECE ) مقاله ژورنالی 84/10/13 CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
121 Assessment of Representative Parameters in Electrochemical Chloride Extraction (ECE( مقاله کنفرانسی 84/10/09 6th International Conference on Coasts
122 Study of Electrochemical Chloride Extraction As a Non - Destructive Repair Method : Part2. Structural Element Test Sample مقاله ژورنالی 83/10/12 Asian Journal of Civil Engineering
123 Study of Electrochemical Chloride Extraction as a non - destructive repair method : Part1. Discrete Test Samples مقاله ژورنالی 83/10/12 Asian Journal of Civil Engineering
124 Seismic Performance of High Strength Concrete Square Columns Confined with Carbon Fiber Reinforced Polymers ( CFRP ) مقاله ژورنالی 83/10/12 CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
125 تقویت ستونهای بتن آرمه با استفاده از الیاف پلیمری (FRP) مقاله کنفرانسی 83/10/06 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
126 پیش بینی زمان ترک خوردگی و مقاومت پیوستگی در سازه های بتنآرمه در معرض خوردگی آرماتور مقاله کنفرانسی 83/09/27 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
127 بررسی معادلات تنش کرنش بتن محصور شده توسط الیاف FRP مقاله کنفرانسی 83/05/07 کنفرانس کاربرد مواد مرکب کامپوزیتی در ساختمان و بهسازی
128 behavior of high strength square concrete columns strengthend with carbon fiber reinforced polymers(CFRP) مقاله کنفرانسی 83/02/15 1st conference on application of frp composite in construction and rehabilitation of structures
129 عملکرد سازه ای ستونهای بتنی با مقاومت بالا با مقطع مربع مقاوم سازی شده با الیاف پلیمری کربن مقاله کنفرانسی 83/01/17 اولین کارگاه تخصصی بررسی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود
130 عملکرد لرزه ای ستونهای بتنی با مقاومت بالا با مقطع مربع تقویت شده با الیاف پلیمری کربن ( CFRP ) مقاله ژورنالی 82/10/07 مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن
131 تعیین پارامترهای منحنی تراز بار خمش دو محوره تیرها و ستونهای بتن مسلح مقاله کنفرانسی 79/08/14 سومین کنفرانس بین المللی بتن
132 ارزیابی آزمایشگاهی ستونهای بتن مسلح با میلگردهای ساده دارای انواع وصله های همپوشانی بهسازی شده به روش تسلیح گذاری در نزدیک سطح مقاله ژورنالی 78/10/09 مجله عمران شریف
133 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی آزمایشگاهی عملكرد اندركنش خاك سازه در فونداسیون های شمعی با به كارگریری سیستم با رفتار غیر خطی هیبرید سازه و فونداسیون های شمعی افشانی زینب کارشناسی‌ارشد 1396.06.29
2 بهینه یابی سازه فولادی با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربندی BRB با استفاده از الگوریتم ژنتیك شمسائی عاطفه کارشناسی‌ارشد 1395.09.29
3 ارزیابی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار لرزه ای دیوارهای مصالح بنایی آجر رسی بهسازی شده با تسلیح مغزه رهگذر آرش کارشناسی‌ارشد 1395.06.14
4 توسعه یك روش جدید فراكاوشی (CSS) در طراحی بهینه سازه‌های فولادی براساس سطوح عملكرد سازه‌ای و روش‌های انرژی رضازاد سوروجی فرزین دكتری 1395.06.10
5 بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار پیوستگی تسلیحات كار گذاشته شده در نزدیك سطح (NSM) در بهسازی لرزه ای ستون های بتنی مسلح ذاكرزاده رامین کارشناسی‌ارشد 1394.11.07
6 بررسی اثرات لقی سوراخ پیچ در عملكرد لرزه ای قاب های خمشی قره باغی رسول کارشناسی‌ارشد 1394.11.06
7 بررسی رفتار لرزه ای تیرهای فلزی ماهیچه ای و مزایای اقتصادی این تیرها قاسمی رضا کارشناسی‌ارشد 1394.11.03
8 بررسی عوامل موفقیت و چالش های صنعتی سازی ساختمان در ایران و معرفی (شاخص ساخت صنعتی) رائین خواه امیر کارشناسی‌ارشد 1394.10.27
9 بررسی اندركنش غیر خطی خاك - سازه فونداسیون بر عملكرد سازه های یك درجه آزادی بر روی میز لرزه ناظمی امیرحسین کارشناسی‌ارشد 1394.06.30
10 كاربرد بتن الیافی در جایگزینی تسلیحات متداول در پوشش های قطعات پیش ساخته ی تونل های حفاری شده با دستگاه TBM عابدی محمد کارشناسی‌ارشد 1394.06.17
11 بررسی آزمایشگاهی مهاربندی های كمانش تاب با غلاف كامپوزیت FRP كیان مهر امیرحسین کارشناسی‌ارشد 1394.06.09
12 ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی عملكرد و بهسازی لرزه ای اتصالات كناری تیر- ستون بتن مسلح به روش بزرگ كردن و پیش تنیدگی اتصال شفائی جلیل دكتری 1393.11.01
13 مطالعه عددی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای مهاربندهای تمام فولادی مقید در برابر كمانش با جزئیات ویژه رضوی طباطبایی علی دكتری 1393.11.01
14 بهینه یابی مشخصات بادبندهای كمانش تاب در ارتفاع قاب های دو بعدی فولادی بر اساس توزیع یكنواخت تغییر مكان جانبی نسبی رضائی آبجهان سیما کارشناسی‌ارشد 1393.10.09
15 رفتار لرزه ای مفصل پلاستیك برشی با استفاده از اتصال پیچی لغزشی در سیستم قاب خمشی فولادی- مطالعه موردی در قاب های لوله ای فولادی نیكو كلام مفخم محمدتقی کارشناسی‌ارشد 1392.06.17
16 بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی مقاومت برش اصطكاكی در فصل مشترك بتن جدید و قدیم با آرماتورهای دوخت شربتدار علیرضا کارشناسی‌ارشد 1392.06.12
17 ارائه مدل تحلیلی ستون های بتن آرمه با آرماتور ساده مقاوم سازی شده با روش میلگردگذاری در نزدیك سطح (NSM) علیپوراسگندانی گلناز کارشناسی‌ارشد 1392.06.12
18 تعیین گزینه بهسازی مناسب با استفاده از تحلیل تصمیم چند معیاره و مقیاس دو قطبی خلیل ارجمندی شهرام کارشناسی‌ارشد 1392.03.08
19 بررسی آزمایشگاهی مهاربند كمانش ناپذیر با غلاف بتنی و CFRP فضل الهی مرتضی کارشناسی‌ارشد 1391.11.16
20 ارزیابی تحلیلی و آزمایشگاهی روش های بهسازی اتصالات تیر - ستون به روش پیش تنیدگی در ساختمان های بتن مسلح ارزیتون علی کارشناسی‌ارشد 1391.06.29
21 پیش بینی زمان مناسب برای تعمیر و نیز پیش بینی عمر باقیمانده سازه با استفاده از اطلاعات حاصل از پایش سلامتی سازه صحراپیما سفید مزگی علی کارشناسی‌ارشد 1391.06.21
22 پیش بینی گردش مالی و مدیریت پرتفولیو به منظور انتخاب بهینه ی پروژه ها سالارپورگرنائی حسین کارشناسی‌ارشد 1391.05.02
23 بررسی اثر بركنش و واژگونی بر پاسخ لرزه ای سازه های ساختمانی میرزایی مهدیه کارشناسی‌ارشد 1391.02.30
24 بررسی كاربرد میراگراهای ویسكوز در سیستم های Outriggerو belt truss در ساختمانهای بلند بمنظور بهبود عملكرد لرزه ای آنها واحدی مریم کارشناسی‌ارشد 1390.11.27
25 بررسی و مقایسه تحلیلی پارامترهای عملكردی مهاربندهای صرفا كششی با مهاربندهای هم محور ویژه شفیعی خسروشاهی نیما کارشناسی‌ارشد 1390.06.02
26 بررسی ضریب تغییر مكان حداكثر c1 در آئین نامه های بهسازی بـرای ساختمان های با دوره تناوب كوتاه با استفاده از شتابنگاشتهای ایران بهمنی امیر کارشناسی‌ارشد 1390.04.20
27 بررسی اثرات اندركنش خاك و سازه در ساختمان های بتن آرمه قاب خمشی مقاوم سازی شده با دیوار برشی صدیقی ممان مهرداد کارشناسی‌ارشد 1389.12.09
28 كاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب سیستم ساختمانی مناسب بلالی وحید کارشناسی‌ارشد 1389.12.07
29 ارزیابی ظرفیت برش اصطكاك بتن ترك نخورده تقویت شده با الیاف پلیمری خارجی ناصریان هنزایی راحله کارشناسی‌ارشد 1389.11.27
30 ارزیابی مقاومت برشی اصطكاك در بتن ترك خورده تقویت شده با استفاده از نوارهای الیاف خارجی FRP خاتمی راد میلاد کارشناسی‌ارشد 1389.11.27
31 بررسی كاربرد میراگر هیدرولیكی ابتكاری مانع كمانش جهت بهبود عملكرد لرزه ای سیستم مهاربندی همگرا حمیدیا محمدجواد کارشناسی‌ارشد 1388.12.09
32 بررسی تحلیلی اثرات اصلاح شكل مقطع در رفتار تنش-كرنش ستونهای بتن آرمه مستطیلی محصور شده با الیاف كامپوزیتی بصام تبار حنانه السادات کارشناسی‌ارشد 1388.11.29
33 ارائه روش طراحی لرزه ای قاب های خشمی منظم بر اساس توزیع یكنواخت خسارت شفیعی كفرانی محمد کارشناسی‌ارشد 1388.11.29
34 طبقه بندی علل اختلاف بین قیمت و زمان پیش بینی شده و اجرا بر اساس اهمیت و اثر گذاری در پروژه های ساخت سیلو فرهنگ سیدحامد کارشناسی‌ارشد 1388.11.18
35 ارائه مدل سود هزینه جهت ارزیابی اقتصادی پروژه های بهسازی لرزه ای در ساختمانهای موجود پورقاسمیان ناصر کارشناسی‌ارشد 1388.07.14
36 بررسی عددی و آزمایشگاهی مهاربندهای كمانش ناپذیر انصاری مسعود کارشناسی‌ارشد 1388.07.05
37 بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی اثرات دور پیچ FRP برروی رفتار لغزشی –پیوستگی میلگرد ساده و آجدار با بتن شفائی جلیل کارشناسی‌ارشد 1388.06.05
38 بررسی آزمایشگاهی و تئوریك رفتارتیرهای بتنی دارای خاموت مقاوم سازی شده در برش توسط FRP مقیمی اسگویی پیمان کارشناسی‌ارشد 1388.05.28
39 ارزیابی شاخص كارآئی مقاوم سازی در ساختمان های موازی كوپل شده با میراگراها نایب زاده امیر کارشناسی‌ارشد 1388.04.30
40 بررسی آزمایشگاهی تاثیر خوردگی آرماتور بر رفتار سازه ای ستونهای بتن آرمه و مقاوم سازی با FRP كدخدائی سیدمحسن کارشناسی‌ارشد 1388.04.28
41 توسعه مدل تحلیلی رفتار تنش كرنش ستونهای بتنی مربعی محصور شده با نوارهای FRP حاجیلو حمزه کارشناسی‌ارشد 1388.02.30
42 بهینه سازی میراگر در ساختمان با استفاده از الگوریتم ژنتیك خسرویان بروجن علی کارشناسی‌ارشد 1387.11.29
43 بررسی لرزه ای دال های تخت با دیوار برشی حضرتی محمد کارشناسی‌ارشد
44 ارزیابی رفتار لرزه ای نماهای شیشه ای مقایسه ای بین تست های آزمایشگاهی و مدلسازی المان محدود مقدس زاده محمدرضا کارشناسی‌ارشد
45 ارائه ی مدل تخصیص مالی بهینه به مجموعه ای از مدارس تهران جهت حصول بهترین عملكرد لرزه ای گروسی نوید کارشناسی‌ارشد
46 ارائه مدل شبكه عصبی مصنوعی پیش بینی زمان و هزینه پروژه های زیرساخت با درنظر گرفتن شرایط محیط درونی و بیرونی و استفاده از اطلاعات پروژه های اجرا شده جلیلی جشن اباد محمدهادی دكتری
47 مطالعه عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه ای سیستم متشكل از رو سازه یك درجه آزادی و زیر زمین با عمق دفن متقارن پارساشریف امیر کارشناسی‌ارشد
48 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شمع بر عملكرد لرزه ای سیستم دیوار برشی با در نظر گرفتن اثرات اندركنش خاك و سازه رضایی زاده مهابادی محمد کارشناسی‌ارشد
49 بررسی آزمایشگاهی اندركنش خاك سازه بر روی سازه یك درجه آزادی الاستوپلاستیك به همراه فونداسیون بهسازی شده با شمع موسویان سیدمحمدهادی کارشناسی‌ارشد
50 مقاوم?سازی خمشی ستون?های بتن مسلح با میلگرد ساده به روش میلگردگذاری در نزدیك سطح سیفی علی دكتری
51 بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار اتصال دال تخت پس كشیده به ستون فولادی تحت بارگذاری جانبی چرخه ای رفیعی سهند دكتری
52 بررسی تاثیر جایگزینی آرماتورگذاری متداول با بتن الیاف فولادی در رفتار لرزه ای پوشش سگمنتی تونلها جمشیدی اوانكی محمد دكتری
53 تدوین مدل بهینه سازی غیر قطعی زمان و هزینه برای ارائه پیشنهاد پروژه های تكرار شونده حوزه حمل و نقل عندلیب رضا دكتری
54 ارزیابی عددی آزمایشگاهی پاسخ لرزه ای ساختمانهای نیمه مدفون متقارن و نامتقارن عرب پناهان محمد دكتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021