اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی خادمی
نام نوید
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2991
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک navid.khademi@ut.ac.ir
شماره اتاق 360

اطلاعات تحصیلی
گرایش برنامه‌ریزی حمل و نقل و مهندسی راه
کارشناسی - 1384
کارشناسی ارشد مهندسی راه و ترابری, دانشگاه تهران - 1390
دکتری دکتری: مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل, دانشگاه علم و صنعت ایران - 1390
پسادکتری: مهندسی برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل, دانشگاه سرژی پونتوآز، فرانسه - 1395

درس های ارائه شده
1 اقتصادمهندسی
2 تحقیق درعملیات
3 راه آهن
4 طرح هندسی راه تقاطع ها
5 مهندسی ترابری
6 آمار و احتمالات پیشرفته
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 نقشه شناختی شبکه حمل و نقل و یادگیری پنهان (ناخودآگاه) مسافران در سفرهای روز به روز مقاله ژورنالی 97/03/20 مهندسی حمل و نقل
2 تأثیر روش‌های مختلف اطلاع‌رسانی (تصویری، صوتی و نوشتاری) بر قدرت ادراک و تداعی مسافران مقاله ژورنالی 97/01/30 مهندسی حمل و نقل
3 تحلیل قابلیت اطمینان زمان سفر خطوط اتوبوس با استفاده از داده‌های سیستم موقعیت‌یاب جهانی مقاله ژورنالی 97/01/16 مهندسی حمل و نقل
4 استفاده از مدل مدافع-مهاجم برای تحلیل آسیب پذیری شبکه حمل و نقل همگانی مقاله کنفرانسی 96/11/29 هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 اصلاح برنامه زمانبندی سیروحرکت قطارها با توجه به برنامه تعمیرات خطوط ریلی مقاله کنفرانسی 96/11/29 هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
6 Short-Range Prediction of the Zone of Moving Vehicles in Arterial Networks مقاله ژورنالی 96/11/02 ISPRS International Journal of Geo-Information
7 Vulnerability evaluation of freight railway networks using a heuristic routing and scheduling optimization model مقاله ژورنالی 96/06/11 TRANSPORTATION
8 Investigating the road safety management capacity: Toward a lead agency reform مقاله ژورنالی 96/05/10 IATSS Research
9 فرمولبندی مسئله تخصیص همگانی در شرایط عدم قطعیت شبکه و ارایه یک الگوریتم کاربردی برای حل آن مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 مروری بر روش‌های زمان‌بندی مجدد بیوقفه حرکت قطارها براثر وقوع اختلال در شبکه ریلی مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 تاثیر آسیب‌های شبکه‌ی حمل‌ونقل شهری بر فرآیند ترک منزل مسافران مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 شناسایی نواحی بحرانی در شبکه حمل‌و‌نقل ریلی کالاهای خطرناک: حمل نقل گاز مایع در مسیر اصفهان به زاهدان مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 کاربرد نظریه بازی در تخصیص همگانی در شرایط عدم قطعیت زمان انتظار در ایستگاه مقاله کنفرانسی 95/12/10 شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
14 Real-Time Link Travel Time Estimation: Using Buses as Traffic Probes مقاله کنفرانسی 95/08/25 International Research Conference on Civil, Transportation and Environmental Engineering
15 Fixed-route taxi system: route network design and fleet size minimization problems مقاله ژورنالی 95/07/10 JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION
16 Vulnerability Evaluation of Railway Networks in Case of Multi-Link Blockage مقاله کنفرانسی 95/06/15 19th EURO Working Group on Transportation Meeting, EWGT2016
17 Vulnerability Analysis of Railway Networks in Case of Multi Link Blockage مقاله کنفرانسی 95/06/15 19th EURO Working Group on Transportation Meeting
18 تحلیل آسیب پذیری شبکه های حمل و نقل ریلی در برابر انسداد چندکمانه مقاله کنفرانسی 95/02/27 سومین کنفرانس جامع مدیریت ریسک و HSE
19 Day-to-day travel time perception modeling using an adaptive-network-based fuzzy inference system (ANFIS) مقاله ژورنالی 94/12/20 EURO Journal on Transportation and Logistics
20 Travel time cognition and latent (unconscious) learning مقاله کنفرانسی 94/12/11 The 15th International Conference on Traffic and Transportation
21 Vulnerability Analysis of Railway Networks in Case of Multi-Link Blockage مقاله کنفرانسی 94/12/11 The 15th International Conference on Traffic and Transportation
22 Impacts of disruptions in transportation networks on departure pattern of travelers مقاله کنفرانسی 94/12/11 The 15th International Conference on Traffic and Transportation
23 Robustness analysis of road transportation networks مقاله کنفرانسی 94/12/11 The 15th International Conference on Traffic and Transportation
24 Traveler information provision strategies (visual, aural, textual, or multimodal) and their effects on the cognition of time مقاله کنفرانسی 94/12/11 The 15th International Conference on Traffic and Transportation
25 Cognitive map of the transportation network مقاله کنفرانسی 94/12/11 The 15th International Conference on Traffic and Transportation
26 Fuzzy Satisfaction Threshold of Route Travel Time Prediction مقاله کنفرانسی 94/12/11 The 15th International Conference on Traffic and Transportation
27 A taxonomic review to recognize the cause and mechanism of transportation network disruptions and analyze the vulnerability of the network after the damage مقاله کنفرانسی 94/12/11 The 15th International Conference on Traffic and Transportation
28 پیش بینی کوتاه مدت زمان سفر کمان های شبکه حمل ونقل شهری با استفاده از داده های موقعیت یاب های اتوبوس های شهری مقاله ژورنالی 94/11/15 علوم و فنون نقشه برداری (مهندسی نقشه برداری سابق) انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
29 محاسبه زمان سفر در کمانهای شبکه شریانی با استفاده از دادههای خودروهای کاوشگر مقاله ژورنالی 94/09/15 نشریه مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی
30 بهره‌برداری بهینه از ظرفیت شبکه ریلی کشور: مدل‌سازی هزینه حمل‌ونقل چندوجهی در شبکه ترکیبی جاده و ریل مقاله کنفرانسی 94/08/23 هفدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
31 مدلسازی انتخاب زمان عزیمت با استفاده از مدلهای انتخاب گسسته مقاله کنفرانسی 94/08/20 هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
32 مدل‌سازی زمان شروع سفر روزانه با استفاده از مدل لاجیت چندگانه مقاله کنفرانسی 94/07/16 کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
33 دومین همایش ملی معماری، عمران، و توسعه‌ی نوین شهری مقاله کنفرانسی 94/07/13 مدلسازی زمان شروع سفر روزانه با استفاده از مدل لاجیت چندگانه
34 Interurban rail network robustness analysis: Case study of Iran مقاله ژورنالی 94/07/09 Safety and Reliability of Complex Engineered Systems
35 Transportation network vulnerability analysis for the case of a catastrophic earthquake مقاله ژورنالی 94/07/06 International Journal of Disaster Risk Reduction
36 ارزیابی کیفیت خدمت رسانی در ناوگان اتوبوسرانی شهری در تهران از منظر تغییرات روزانه و هفتگی در زمان سفر مسافر مقاله کنفرانسی 94/05/26 اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
37 تعیین زمان سفر در شریان‌های شهری با استفاده از اطلاعات موقعیت یاب‌های نصب شده بر روی ناوگان اتوبوسرانی شهری مقاله کنفرانسی 94/05/26 اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
38 استفاده از اطلاعات تلفن‌های همراه هوشمند در پایش خودکار وضعیت ترافیکی بزرگراه‌‌های شهری مقاله کنفرانسی 94/03/17 اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
39 روشی ترکیبی برای تصمیم‌گیری چندشاخصه در شرایط عدم قطعیت - مطالعه موردی: اولویت‌بندی تقاطعات منطقه 14 شهرداری تهران برای ارتقای وضعیت تردد و ایمنی مقاله کنفرانسی 93/12/05 چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
40 تحلیل آسیب‌پذیری شبکه‌های حمل‌ونقل: ارائه یک مرور دسته‌بندی‌شده مقاله کنفرانسی 93/10/09 دومین کنفرانس مدیریت بحران و HSE
41 تحلیل آسیب پذیری شبکه ریلی کشور مقاله کنفرانسی 93/10/09 دومین کنفرانس مدیریت بحران و HSE
42 ارزیابی اقتصادی فازی سیستم‌های حمل‌و‌نقل همگانی با فرض وجود عدم قطعیت در متغیرهای اقتصادی: مطالعه موردی متروی قم مقاله ژورنالی 93/09/30 مهندسی حمل و نقل
43 تخمین آنی زمان سفر در کمان‌های بزرگراهی با استفاده از داده‌های خودرو‌های شناور مقاله کنفرانسی 93/03/03 بیست و یکمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک
44 تحلیل اقتصادی سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی بر مبنای ارزش معادل یکنواخت سالانه با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت در نرخ بهره متورم شده مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
45 Using Analytic Hierarchy/Network Process (AHP/ANP) in Developing Countries: Shortcomings and Suggestions مقاله ژورنالی 93/02/07 The Engineering Economist
46 ارزیابی اقتصادی (تحلیل هزینه-فایده) پروژه‌های حمل‌ونقل انبوه شهری: از رویکرد فعلی در کشور تا روش‌های موجود در کشورهای توسعه یافته اقتصادی مقاله کنفرانسی 92/12/06 سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
47 Deriving Fuzzy Inequalities Using Discrete Approximation of Fuzzy Numbers مقاله ژورنالی 92/06/10 International Journal of Industrial Engineering & Production Research
48 مسئله مسیریابی وسیله نقلیه: مبانی نظری، مروری بر ادبیات و افق‌های پیشرو مقاله کنفرانسی 91/12/01 دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
49 تحلیل پایایی شبکه ریلی مسافری مقاله کنفرانسی 91/07/28 پانزدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
50 IROSWEP: A National Web Portal for Providing and Sharing Domestic Road Safety Information مقاله کنفرانسی 91/02/26 3rd International Traffic Accident Conference
51 مدل‌سازی فرایند پیش‌بینی زمان سفر مسافران با استفاده از سیستم استنتاج فازی شبکه مبنای انطباقی (ANFIS) مقاله کنفرانسی 90/12/02 یازدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل‌و‌نقل و ترافیک
52 An Algorithm for the Analytic Network Process (ANP) Structure Design مقاله ژورنالی 90/10/11 Journal of Multi-Criteria Decision Analysis
53 Variability of Travel Time, Users' Uncertainty, and Trip Information مقاله ژورنالی 90/09/10 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
54 مدل‌سازی انتخاب مسیر روز-به-روز رانندگان در شرایط عدم قطعیت با استفاده از تئوری مجموعه‌های فازی مقاله ژورنالی 90/08/17 مهندسی حمل و نقل
55 La variabilité des temps de déplacement: élaboration d’un modèle de valorisation et conséquences dans le calcul économique مقاله کنفرانسی 89/11/13 Congrès International ATEC-ITS
56 La variabilité des temps de déplacement- élaboration d’un modèle de valorisation et conséquences dans le calcul économique مقاله کنفرانسی 89/11/13 Congrès International ATEC-ITS
57 Intelligent Transportation System User Service Selection and Prioritization مقاله ژورنالی 89/09/10 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD
58 Multicriteria Group Decision-Making Technique for a Low-Class Road Maintenance Program مقاله ژورنالی 89/06/10 JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
59 تعیین قابلیت قطار هوایی به عنوان سیستم حمل و نقل انبوه شهری مقاله کنفرانسی 86/12/07 هفتمین کنفرانس حمل و نقل و ترافیک ایران – سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
60 انتخاب گزینه‌های مناسب تصمیم‌گیری برای انجام مطالعات امکان‌سنجی ناوگان ریلی درون شهری با مطالعه موردی کلیه مونوریل‌های موجود در جهان مقاله کنفرانسی 85/10/02 همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور "چالش‌ها و فرصت‌ها"
61 تحلیل کارآمدی سیستم مونوریل در حمل‌و‌نقل انبوه شهری مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
62 نقش شاخص ظرفیت به هزینه در انتخاب سیستم‌های حمل و نقل ریلی شهری مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
63 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 تحلیل آسیب‌پذیری شبكهی حمل و نقل بر اساس مدل‌سازی انتخاب مسیر و انتخاب زمان ترك منزل مسافران المطهری سیدامیرمسعود کارشناسی‌ارشد 1394.06.18
2 ایجاد یك مدل انتخاب زمان ترك منزل با استفاده از روش‌های انتخاب گسسته خرمی حامد کارشناسی‌ارشد 1394.06.11
3 بررسی نقش یادگیری درفرایند رفتار دینامیك روز- به - روز مسافران ساعدی گرمی رامین کارشناسی‌ارشد 1393.06.13
4 بررسی نقش یادگیری در فرآیند رفتار دینامیك روز - به -روز مسافران ساعدی گرمی رامین کارشناسی‌ارشد 1393.06.13
5 بهینه سازی سامانه حمل و نقل ریلی با رویكرد بررسی خطر پذیری حمل كالای خطرناك باوند كامروز کارشناسی‌ارشد
6 ارائه روش افزایش برگشت پذیری شبكه ریلی در برابر آسیب: مطاللعه موردی مكانیابی قطارهای امداد در شبكه ریلی متعامل با سیستم جاده ای بابابیك مصطفی دكتری
7 مدل سازی و تحلیل نحوه تصمیم گیری سفره های بلند مهاجران متقیان منظم كمیل کارشناسی‌ارشد
8 مدلسازی نحوه تصمیم گیری گردش گران با استفاده از تحلیل انتخاب گسسته عباس پورسیرجانی محمدعلی کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021